ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ
14 Şubat 2022

ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ

Bilgisayarlı Tomografi (BT), iç organların, kemiklerin, yumuşak doku ve damarların ayrıntılı kesit görüntülerini oluşturmak için kullanılan tanısal görüntüleme yöntemidir. Bilgisayarlı Tomografı hızlı, ağrısız, non-invazif (cerrahi işlem gerektirmeyen), hassasiyeti ve doğruluğu yüksek bir tetkiktir. Bu durum; diğer tetkiklerde saptanan şüpheli lezyonun kesinleşmesini ve ek olarak lezyon boyutu, yapısı, komşu organlar ile ilişkisi hakkında detaylı bilgi edinmeyi sağlar. Çok kesitli modern BT tarayıcıları sadece birkaç saniyede vücudun büyük kısmını tarayacak kadar hızlı inceleme yapabilmektedir. Bu tetkik hızı, tüm hastalar için gerekli olmakla birlikte, özellikle hareketsizliği zor sağlanan çocuklar, yaşlılar ve kritik hastalar için daha çok gereklidir.

MULTİ DEDEKTÖR BT Cihazı Neye Benzer ve Nasıl Çalışır?

BT tarayıcısı, tipik olarak merkezinde kısa bir tünel ve bu tünelin içine girip çıkan muayene masası içeren bir cihazdır. Hasta tetkik sırasında bu muayene masasında yatar. Masa hareket ederken hastanın çevresinde karşılıklı yer alan x-ışını tüpü ve elektronik x-ışını dedektörleri dönmektedir. Görüntüleme bilgisini işleyen iş istasyonu ayrı bir kontrol odasında yer alır. Hastaya pozisyon verildikten sonra, teknisyen kontrol odasından tarayıcıyı çalıştırır ve saniyeler içinde ekrana yansıyan görüntüleri izler. Görüntüler ilk olarak 1.25 mm kalınlıklarda kesitsel olarak ekrana yansır. "Multislice" tarama teknolojisi ile konvansiyonel CT tetkiklerine göre çok daha kısa bir sürede, daha ince kesitlerle geniş vücut alanları incelenebilmektedir. Böylece tüm toraks ve batın tetkikleri tek nefes tutma süresinde tamamlanabilmektedir. Elde oluşan çok ince kesitler rekonstrüksiyon (yeniden şekillendirme) yöntemleriyle 3 boyutlu olarak aksiel, koronal, sagital planlarda değerlendirilmektedir.

ÇOK KESİTLİ BT KULLANIM ALANLARI

Koroner Anjiografi

Dinamik olarak değişik fazlarda koroner arterlerden görüntü alınır. Hastaya invaziv işlem yapılmadan koroner damarlarda doğuştan gelen anormallikler, damar çapları ve darlıkları hakkında, kalbin duvarı ve anatomisi hakkında bilgi verir. Ayrıca kalp komşuluklarını net değerlendirme fırsatı verir.

Serebral Anjiografi

Dinamik olarak beynin ve anatomik fonksiyonel durumunu değerlendirebilmektedir. Beyindeki kan hacmi, kan akımı ve geçiş hızı hesaplanabilmektedir. Ayrıca beyin ve boyun damarlarının MULTİSLİCE CT ile non-invazif anjiografik görüntülenmesi mümkündür.

Pulmoner Anjiyografi

Multislice Tomografi cihazını kullanarak non-invaziv bir yöntemle pulmoner damarlar görüntülenerek pulmoner emboli, anevrizma, AVM, tümör beslenmesi, yüksek çözünürlükte görüntülenebilmektedir.

Sanal Bronoskopi

Multislice Tomografi ile akciğerleri non-invaziv olarak yüksek görüntü kalitesi ile incelenebilir. Sanal bronkoskopi yapılabilir. Bronş ve akciğer damar hastalıkları yüksek çözünürlük ile gösterilebilir.

Karotis Anjiografisi

Multislice Tomografinin klinik kullanıma girmesiyle karotis vertebral sistem anjiyografisinde gold standart olarak yerini almıştır.

Abdominal, Renal ve Periferik Anjiografi

Multislice Tomografi ile non-invaziv olarak çok kısa sürede ve yüksek çözünürlükte damarlardaki Aterostlerotik plaklar, daha önce yerleştirilmiş greft ve stentler ile akut tıkanmaya neden olan emboliler görüntülenebilmektedir.

Lomber Disk ve Omurga Görüntüleme

Disk hernisi görüntülemede üç boyutlu ve sagital koronal ve aksiyal görüntüler oluşturularak daha kesin sonuçlar elde edilebilmektedir. Özellikle protez gibi metalik ortopedik materyal uygulanmış hastalarda eski ct incelemelerinde izlenen görüntü kalitesindeki bozulma multislice ct ile tamamen düzelmektedir.

Multislice Bilgisayarlı Tomografinin Avantajları

Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri hastalıkların ayırıcı tanısını yaparak tedavi yöntemlerini değiştirmektedir.

Hasta konforu yükselir, zaman maliyeti düşer.

Multislice bilgisayarlı tomografi cihazı sayesinde kapalı yer korkusu olan, istem dışı haraketli, acil müdahale gereken, nefes darlığı çeken hastalarda da tomografi çekimi kolaylıkla yapılabilmektedir.

Tümörlerde daha hassas tanı imkânı sağlar 3 Boyutlu net görüntü sağlar. Plastik cerrahi, kırık vb. müdahalelerde ameliyat planlamasına yol gösterir.

Yeni teknoloji cihazlarla hastalar daha düşük doz radyasyon alır. Bu nedenle birçok alanda başta akciğer olmak üzere kanser taraması amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca çocuklarda, uygun görülen acil şartlarda gebelerde daha güvenli kullanılmaktadır.

Son gelişmelerle birlikte Bilgisayarlı tomografi diagnostik radyolojide yerini sağlamlaştırmış, bazı alanlarda uzun bir süre daha vazgeçilmez ilk tetkik olarak tercih edilecek görünmektedir.

Radyoloji Uzmanı

Uzm. Dr. Aylin Akın