Klinik Destek Hizmetler
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Klinik Destek Hizmetleri
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 1231 
Bölüm Sorumlusu: Aysel EVREN

Bölüm Tanıtımı

Bu birim 13.01.1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği”, ve Sağlık Bakanlığı “Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” gereği, Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite ve destek hizmetlerinin belirlediği standartlarda temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamak için kurulmuştur.

Görevler

 1. Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasında sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini temizlemek ve kullanıma uygun hale getirir.
 2. Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletir .
 3. Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme, cihaz, tıbbi sarf, ilaç v.b transferini sağlar.
 4. Sağlık çalışanın uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlar.
 5. Hasta numunelerini (kan, idrar v.b ) laboratuarlara götürmek, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirir.
 6. Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olmak, hasta bakımın refakat eder.
 7. Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımın (tuvalet, banyo, vücut temizliği v.s ) yapmasın yardımcı olur.
 8. Ameliyat sırasında sirküler sağlık çalışanına salon dışında malzeme temin eder.
 9. Görev yaptığı alanda atıkların uygun biçimde ayrıştırılmasını sağlar.
 10. Taburcu olan hastayı aracına kadar götürür.
 11. Ex’ in hazırlanmasına yardımcı olmak ve morga transferini sağlar.
 12. Yürüteceği hizmetler verilecek iş talimatları proje müdürünün verdiği doğrultuda yapılacaktır.
 13. Klinik destek personelleri çalıştıkları birimlerin sorumluları amirleri pozisyonunda olup, çalışmaları kontrol ve denetleme yetkisine sahiptir. Bu kişiler tarafından yapılan uyarılar dikkate alınacaktır.
 14. Çalışırken iş sağlığı ve iş güvenliği esaslarına uygun tedbirleri alır. Bu konuda aldığı eğitimlere uygun davranır.