Çocuk Kardiyolojisi

Klinik Hakkında

Koşuyolu Çocuk Kardiyoloji Kliniği tarafından doğumsal ya da sonradan oluşan kalp hastalıkları, ritim ve ileti bozukluklarının tanı, tedavi ve takip hizmetleri sunulmaktadır. Aynı zamanda kalp kası hastalığı bulunan çocukların tanı, tedavi ve kalp nakil öncesi değerlendirilmesi işlemleri yürütülmektedir. Anne karnındaki bebeklerin kalpleri doğumsal kalp hastalıkları açısından incelenmektedir. Kalp ameliyatı öncesi ve sonrası hastaların izlemleri ve tedavileri yapılmaktadır. Uygun görülen hastalar için ayrıntılı tetkik ve tanı araçları imkanı bulunmaktadır. Çocuk kardiyolojisi kliniğinde yılda yaklaşık 21 bin bebek, çocuk ve adolesan muayene edilmekte, ekokardiyografik incelemeleri yapılmaktadır. Anjiokardiyografi ünitesinde haftada 2 gün pediyatrik kalp kateterizasyonu ve anjiografi işlemi yapılmaktadır. Yıllık pediyatrikanjiokardiyografi sayısı ortalama 300 civarında olup, bu sayının yaklaşık 1/3’ünü girişimsel (tedavi edici) işlemler oluşturmaktadır. Günümüzde girişimsel kardiyolojik yöntemlerin doğumsal kalp hastalıklarının tedavisindeki yeri giderek artmaktadır. Bir çok kapak ya da damar darlıkları artık anjiolaboratuarında ameliyata gerek olmadan açılabilmektedir. Ayrıca bazı damar açıklıkları ve kalp içi deliklerde cerrahiye gerek kalmadan kapatılabilmektedir. Girişimsel kardiyolojik yöntemler ile tedavi edilen hastalar cerrahiye bağlı risklerden uzaklaşır, hastanede kalış süreleri azalır ve ameliyat izi olmadan kısa sürede taburcu edilirler. Hastanemizde yapılan tedavi edici işlemler arasında kalp kapak ve damar darlıklarının giderilmesi, kalpteki ve kalpten çıkan damarlar arasındaki deliklerin kapatılması sayılabilir.  Ayrıca pediatrik yoğun bakım ünitesinde karmaşık kalp hastalığı bulunan kritik yenidoğan bebeklerde acil kardiyak inceleme ve gerekli durumlarda anjiyokardiyografi sırasında acil müdahaleler yapılmaktadır. Serviste ameliyat için yatırılan hastaların ameliyat öncesi ayrıntılı kardiyak incelemeleri yapılmakta gereken hastalarda ameliyat öncesi kateter sırasında girişimsel işlemler uygulanmaktadır. Ameliyat başarısını arttırmak ve ameliyatın seyrini belirlemek için ameliyat sırasında ve sonrasında hastaların ekokardiyografi ile kardiyak değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Çocuk Kardiyoloji Kliniğinde ayaktan ya da yatan hastalarda gerçekleştirilen tanı ve tedavi işlemlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz: 2 ve 3 Boyutlu,  transözefagial ve stres ekokardiyografi,  24 saatlik Holtermonitarizasyon, eforlu EKG, Bilgisayarlı Tomografi, tanısal anjiyokardiyografi ve tedavi edici işlemler.

Hastanemiz konjenital kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde deneyimli, pediyatrik kardiyoloji, kalp cerrahisi ve anestezi doktorları ile en yeni teknolojik olanaklara sahiptir.

Koşuyolu Çocuk Kardiyolojisi Kliniği 1 EğitimGörevlisi (1 Doçent), 4 uzman hekim ile tecrübeli bir ekibe sahiptir.

 

02 Ağustos 2022