Perfüzyon Birimi
11 Eylül 2020

 Bölüm-Birim Adı: Perfüzyon Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00
Bölüm Sorumlusu: Hülya YÜK

Bölüm Tanıtımı

      Kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten bilim dalıdır. Bu meslek mensubuna perfüzyonist unvanı verilmektedir. 26 Nisan 2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete yayınlanan kanun gereğince alanında lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan meslek elemanları tarafından bu hizmet yülütülür.

Görevler

1. Kalp nakli ve yapay kalp ameliyatlarında vücut dışı kan dolaşımı sağlanır.

2. Koroner bypass ameliyatlarında vücut dışı kan dolaşımı sağlanır.

3. Kapak ameliyatlarında (Aort kapak, Mitral Kapak, Triküspit Kapak)vücut dışı kan dolaşımı sağlanır.

4. Aort anevrizma ve aort diseksiyon ameliyatlarındavücut dışı kan dolaşımı sağlanır.

5. Pediatrik kalp ameliyatlarındavücut dışı kan dolaşımı sağlanır.

6. Akciğer naklindevücut dışı kan dolaşımını sağlar.

7.PulmonerTromboendarterektomi ameliyatında vücut dışı kan dolaşımı sağlanır.

8.Batın bölgesindeki kanser ameliyatlarında Hipertermikİntraperitoneal Kemoterapi uygulaması yapılır.

9.Hayatı tehdit eden kalp akciğer yetmezliği durumlarında bu organların görevini üstlenen cihazdır. Büyük bir damardan kan yapay sisteme alınıp oksijenlendirdikten sonra, yine büyük bir damar yoluyla hastanın kanı hastaya geri verilir. Hasta hayatını kurtarıcı rolü vardır. kalp ve akciğerlerin devre dışı kaldığı veya tedavi amaçlı dinlendirilmesi gereken durumlarda ECMO (Vücut Dışı Kan Dolaşımı ve Oksijenlendirme Sistemi) kullanılır.

10. Kalp nakli ve akciğer nakli bekleyen hastaların nakil çıkana kadar tedavisine destek amaçlıECMO kullanılır.

11.Kalp cerrahisinde ameliyat sonrası kalp ve/veya akciğeri destekleyerek hayati fonksiyonları devam etmesini sağlamak amaçlı ECMO kullanılır.

12.Kardiyoloji hastalıklarında yapılacak anjiyo veya tedavi sırasında kullanılır.

13.Kalp krizi ve miyokardit (kalp kasının iltihabı) gibi ani gelişen ve kalp kasının yetersiz kasılmasına sebep olan durumlarda kalbi desteklemek amaçlı kullanılır.

14.COVİD-19, H1N1 (Domuz Gribi), Pnomoni, ARDS (Ani Solunum Yetmezliği), travmaya bağlı akciğer yetmezliği gibi hastalıklarda akciğerlerin tedavisi olana kadar yapay akciğer görevini yaparak gaz alış verişi amaçlı ECMO kullanılır.

15.Septik Şok (Kan Zehirlenmesi); tüm vücutta gelişen enfeksiyon durumlarında kalp ve/veya akciğeri desteklemek amaçlı ECMO kullanılır.