Mali Analiz Birimi
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Mali Analiz Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00/ 1240-1241 kosuyolu.tahakkuk@saglik.gov.tr
Bölüm Sorumlusu: Meltem GÜLTÖKEN

Bölüm Tanıtımı

01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine ilişkin usul ve esasların düzenlemesi adına Hastanemizde Mali Analiz Birimi kurulmuştur.


Görevler

  1. Haftalık, aylık ve yıllık gider tabloları düzenlenerek ilgili bütçe kalemlerinin gider takibi birimimizce yapılır.
  2. Başhekimliğe sunmak üzere 6 aylık faaliyet sunumu ve yıllık faaliyet raporu hazırlanır.