Maaş Mutemetliği
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Maaş Mutemetliği
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 1233 - 1234 - 1235 kosuyolumaas@saglik.gov.tr
Bölüm Sorumlusu: Hüseyin GÜMÜŞSU

Bölüm Tanıtımı

17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdareleri Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5 inci maddesinde yer alan defter, mali tablo, belge ve bilgileri düzenleyip mevzuata uygun olarak bildirmek amacıyla hastanemizde Maaş Mutemetliği birimi kurulmuştur.

Görevler

 1. Personelin maaş veri girişlerini yapmak, yapılan maaş veri girişlerini bankaya aktarmak ve mail olarak göndermek.
 2. Kurumumuz personeline yapılacak harcırah ödemelerine ilişkin işlemleri yapmak.
 3. Kesenek Bilgi Sistemi ile maaş verilerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek.
 4. Bordro işlemlerini yapmak.
 5. Fazla Mesai işlemlerini yapmak.
 6. Aile Yardımı vb. ek ödeme işlemlerini yapmak.
 7. Personel ile ilgili çeşitli verilerin (eş, çocuk yardımı, kıdem ve terfi, bireysel emeklilik bilgileri vb.) girişlerini yapmak.
 8. Personelin İcra ve Sendika yazılarını işlemek ve takibini sağlamak.
 9. Personele yapılacak ödemelerle ilgili banka nezdinde işlemleri takip etmek.
 10. Sosyal Güvenlik Kurumuna personellerin sigorta primlerinin ve emekli keseneklerini yapmak.
 11. Dışarıdan gelen stajyer öğrencilerin maaş işlerini yapmak.
 12. Başhekimliğe sunmak üzere 6 aylık faaliyet sunumu ve yıllık faaliyet raporu hazırlanır.