Nükleer Tıp
06 Ocak 2023

                                                                                                                                       NÜKLEER TIP

Nükleer tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif ilaçların (radyofarmasötik) kullanıldığı bir bilim dalıdır. Hastanemiz nükleer tıp bölümünde 1 genel amaçlı çift başlı SPECT Gamma Kamera ile 1 kardiyak amaçlı SPECT Gamma Kamera ile kardiyak sistem sintigrafileri ağırlıklı olmak üzere endokrin sistem sintigrafileri (Tiroid/Paratiroid) ve solunum sistemi sintigrafileri yapılmaktadır.
Bölümümüzde 3 nükleer tıp uzmanı, 9 nükleer tıp teknisyeni, 6 hemşire, 3 sekreter ve 1 temizlik görevlisi ile hizmet verilmektedir. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) standartları en üst düzeyde uygulanarak, çalışan ve hasta güvenliğine azami özen gösterilmektedir.  

 

 

 

1 - Kardiyak (kalp) sintigrafileri

  • Miyokard perfüzyon SPECT sintigrafisi
  • Miyokard perfüzyon GATED SPECT sintigrafisi

2 - Endokrin sistem sintigrafileri

  • Tiroid sintigrafisi
  • Paratiroid sintigrafisi

3 - Solunum sistemi sintigrafileri

  • Akciğer perfüzyon sintigrafisi (Tc99m MAA)
  • Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Tc99m Technegas)
  • Kantitatif Akciğer perfüzyon sintigrafisi (Tc99m MAA)