Cerrahi Birimler

Organ Nakil Birimleri (Kalp, Akciğer, Karaciğer)

Organ Nakil Birimleri (Kalp, Akciğer, Karaciğer)

Dünyada her yıl çok sayıda insan organ yetmezliği ile karşı karşıya kalmaktadır. Buna karşılık, verici sayısının az olması organ nakline olan ihtiyacı artırmaktadır. Kalp ve akciğer nakli canlı vericiden gerçekleştiği için bekleme sayısı her geçen gün artmakta buna karşılık yapılan bağışlar yeterli olmamaktadır. Her yıl birçok insan bekleme listesinde hayatını kaybetmektedir. Halkımızın organ bağışı konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine sahip olmamasından dolayı da organ bağışı sayısı yetersiz kalmakta ve ihtiyacı karşılayamamaktadır.

Hastanemizde, 7 Eylül 1989’da Türkiye’de uzun yaşamlı ilk kalp nakli operasyonu gerçekleştirilmiştir. 17.03.2023 tarihi itibarıyla 246. kalp nakli operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Hastanemizde 2012 yılından itibaren 150 akciğer nakli operasyonlarını başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizde 2022 yılından itibaren de karaciğer nakli operasyonlarına başlanacaktır.

 

 

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
Prof. Dr. Mehmet Kaan KIRALİ  -  Sorumlu Uzman
Doç. Dr. Sabit SARIKAYA          -  Sorumlu Uzman Yardımcısı

PEDİATRİK KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
Prof. Dr. Mehmet Kaan KIRALİ  -  Sorumlu Uzman

AKCİĞER CERRAHİ
Prof. Dr. Ahmet Erdal TAŞÇI -  Sorumlu Uzman
Doç. Dr. Mustafa VAYVADA  -  Sorumlu Uzman Yardımcısı

 

KARACİĞER CERRAHİ
Doç. Dr. Mürşit DİNÇER   -  Sorumlu Uzman
Prof. Dr. Mustafa DUMAN-  Sorumlu Uzman Yardımcısı

MESUL MÜDÜR
Uzm. Dr. Mehmet CAN

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
Doç. Dr. Sabit SARIKAYA
Doç. Dr. Taylan ADADEMİR
Doç. Dr. Mehmet AKSÜT
Doç. Dr. Tanıl ÖZER
Uzm. Dr. Özge ALTAŞ
Uzm. Dr. Hakan HANÇER
Uzm. Dr. Mustafa Mert ÖZGÜR

KARDİYOLOJİ
Prof. Dr. Rezzan Deniz ACAR
Doç. Dr. Cem DOĞAN
Doç. Dr. Süleyman Çağan EFE
Uzm. Dr. Özgür Yaşar AKBAL

PEDİATRİK KARDİYOLOJİ
Prof. Dr. Ayşe İnci YILDIRIM

ANESTEZİ ve REANİMASYON
Uzm. Dr. Tuncer KOÇAK 
Doç. Dr. Atakan ERKILIÇ
Doç. Dr. Mustafa Emre GÜRCÜ
Doç
. Dr. Pınar KARACA BAYSAL
Uzm. Dr. Esin ERDEM

YOĞUN BAKIM UZMANI
Uzm. Dr. Adile Ece ALTINAY
Uzm. Dr. Halide OĞUŞ 

GÖĞÜS CERRAHİ
Prof.  Dr. Ahmet Erdal TAŞÇI
Doç.  Dr. Mustafa VAYVADA
Uzm. Dr. Murat Ersin ÇARDAK
Uzm. Dr. Sevinç ÇITAK

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI
Uzm. Dr. Ayşe Nigar HALİS
Uzm. Dr. Ertan SARIBAŞ
Uzm. Dr. Pınar Atagün GÜNEY

ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNATÖRLERİ
Kalp Nakli              -Özlem OTÇU
Akciğer Nakli         -Azize GÖKTÜRK
Karaciğer Nakli      - Esra DENLER

Hasta Bilgilendirme Formu (akciğer nakil adayı olan hastalarımız için hastanemize gelirken tedavi oldukları doktorundan doldurup hastanemize getirmesi gereken form)

Hastanemizde organ bağışında bulunmak için başvuru adresi:
Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü
Kalp Nakli Tel:   0216 500 15 00 / 2300  
Akciğer Nakli Tel: 0216 500 15 00 / 4379
Karaciğer Nakli Tel:0216 500 15 00 / 2338 

 

 

 

24 Mayıs 2023