Anjio Hemşire ve Teknikerleri
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Anjio Hemşire ve Teknikerleri
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 4125
Bölüm Sorumlusu:  Emine TÜRKKAN / İhsan MAŞALI

Bölüm Tanıtımı

Anjio laboratuarda 8 adet tam donanımlı salonla 7/24 hazır olarak hem erişkin, hem de pediatrik yaş grubunda her günkoroner anjiyografi, kalp kateterizasyonu, perkütan koroner, periferik ve yapısal kalp hastalıkları girişimleri yapılmaktadır. Ek olarak aritmi alanında haritalama, bu odakların yakılarak giderilmesi (ablasyon) ve çok odaklı kalıcı kalp pili uygulamaları ile hayati tehlike veya kalp yetersizliği riski taşıyan kalp ritim problemlerine kalıcı çözümler üretmektedir.

Anjiyo Hemşiresinin Görevleri

 1. Koroner Anjiyografi işlemi için gelen hastaları işlem için hazırlar.
 2. İşlem masasının hazırlanmasını ve işlemde kullanılacak malzemelerin hazırlanmasını sağlar.
 3. Kurumda belirlenmiş talimatlar ve prosedürler doğrultusunda hastanın kimlik doğrulamasını yapar, hastanın bilekliğini kontrol eder.
 4. Hastanın üniteye alınmasını ve masaya yatırılmasını sağlar.
 5. Hastanın damar yolu yoksa damar yolunun açılmasını sağlar. Gerekli ise kateter kontrolünü yapar.
 6. Hasta ile gelen ve kullanılabilecek ilaçları, dosya ve evraklarını kontrol eder.
 7. Hastanın vital bulgularının takibini yapar.
 8. Girişim yapılacak hastanın girişimsel bölgesinin hazırlığını hastanede belirlenmiş talimatlara uygun olarak yapar.
 9. Anjiyografi ve tüm girişimsel işlemlerde, salon ve kateter ön hazırlığında, işlem süresince gerekli tüm işlemlerin yapılmasında yardımcı olmak üzere hazır bulunur.
 10. İşlem süresince gerekli hemşirelik girişimlerini gerçekleştirir ve uygun kayıtlarını sağlar.
 11. Monitör takibi yapar, gerekli kayıtları tutar.
 12. İşlem esnasında enfeksiyonların önlenmesi ile ilgili gereken tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyulmasını sağlar.
 13. İşlem sonrası hastayı sedyeye alır, hastanın vital bulgularını alarak kanama kontrolünü yapar.
 14. Kullanılan malzeme ve cihazların temizliği ve sterilizasyonu sağlar.
 15. Örtü ve set bohçalarının hazırlanmasını sağlar.
 16. İşlem bittiğinde ünitesinin temizlenerek dezenfekte edilmesini sağlar.
 17. Ünitenin tertip ve düzenini sağlar. Ünitede kullanılan malzemelerin teminini sağlar.
 18. Ünitesinde kullanılan demirbaş, sarf, tıbbi malzeme vb. sayım ve takibini yapar.
 19. Ünitede kullanılan ilaçların uygun şekilde saklanması, narkotiklerin kayıt ve kilit altında tutulması, son kullanma tarihlerine dikkat edilmesini sağlar.
 20. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenilen kayıt ve istatistikleri toplar, çalışmalarına ilişkin hemşirelik hizmetleri müdürlüğüne yazılı ve sözlü rapor verir.
 21. Transfer hemşiresi, hasta işlemden çıktıktan sonra transfer formunu doldurur, işlem bittikten sonra hastanın koridorda beklememesini sağlar, personele eşlik ederek hastanın ilgili servise transfer işlemini tamamlar, bu süreçlerde hastayı yakın gözlem altında tutar.

Anjiyo Teknisyeni Görevleri

 1. Her bir kateter odasında en az 1 teknisyen bulunmalıdır.
 2. Laboratuvarda yapılan tüm işlemler ile ilgili yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır.
 3. Laboratuvarda kullanılan malzemeleri, cihazları, ve özelliklerini bilmelidir.
 4. Sorumlu olduğu cihazların; rutin günlük ve periodik bakım, temizlik, sterilizasyon ve kalibrasyonlarını yapar ve hazırlanmasını sağlar. Sorumluluğundaki malzeme temin ve akışını sağlar, muhafaza eder. Eksik malzemeleri tespit eder. Temini veya yenilenmeleri için yönetici hekime bildirir.
 5. Radyolojik ve anjiyografik görüntüleme prensiplerini ve tekniklerini bilmeli ve tecrübe sahibi olmalıdır. Image intensifier, kontrast enjeksiyon sistemleri, dijital görüntüleme ve hesaplamalar, sine kamera, video sistemlerinin prensiplerini bilmelidir. Dijital görüntülerin kayıt, depolama, aktarma işlemlerini yapabilmelidir.
 6. Basınç ve görüntü kayıtlarının saklanması ve düzenlenmesine yardımcı olur. Kayıtları sekretere iletir.