Gider Tahakkuk Birimi
10 Şubat 2022

Bölüm-Birim Adı: Gider Tahakkuk Birimi
İletişim Bilgileri: 
0216 500 15 00/ 1240-1241 kosuyolu.tahakkuk@saglik.gov.tr
Bölüm Sorumlusu: 
Meltem GÜLTÖKEN

Bölüm Tanıtımı

01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine ilişkin usul ve esasların düzenlemesi adına Hastanemizde Gider Tahakkuk Birimi kurulmuştur.

Görevler

  1. Hastanemizin tüm mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderlerine ait evrakların kontrolü yapılıp, TDMS'ye (Tek Düzen Muhasebe Sistemi) girişi yapılır.
  2. Muhasebe Birimince onaylanan faturalar, ödemelerinin gerçekleşmesi için Muhasebe Birimine gönderilir.
  3. Hastanemize gelen Genel Bütçeden ödenmesi gereken (mahkeme, harç ve icra) giderlerin kontrolü yapılarak MYS (Harcama Yönetim Sistemi) yapılıp, Mal Müdürlüğüne gönderilir.
  4. Bunların yanı sıra hastanemize ait her türlü gider tahakkuk (haciz, icra, temlikname ve mutabakat v.s.) ve bütçe ile ilgili yazışmalar da birimimizce yapılır.