Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
23 Ağustos 2022

*** Klinik araştırmalar etik kurul toplantısı 23 Ağustos salı günü ve 6 Eylül salı günü yapılacaktır***