Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
25 Nisan 2022

*** Klinik araştırmalar etik kurul toplantısı 10 Mayıs salı günü ve 24 Mayıs salı günü yapılacaktır***