Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
28 Aralık 2021

*** klinik araştırmalar etik kurul toplantısı 28 Aralık 2021 Salı günü ve 11 Ocak 2022 Salı günü yapılacaktır***