Anestezi ve Reanimasyon

 

  Klinik Hakkında

  Koşuyolu Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Hastanemizin 1985 yılındaki kuruluşundan bugüne kadar kalp cerrahisi anestezisti yetiştirilmesinde çok büyük bir katkı sağlamıştır. Bu özellikli anestezi kolunda ülkemizin ihtiyacının karşılanmasında aldığı bu rol ile hem kamusal, hem de özel sektörde açık kalp cerrahisi kliniklerinin gelişmesine çok büyük katkısı olmuştur.  Sadece açık kalp ameliyatlarının değil, aynı zamanda Kardiyoloji Kliniği uygulamalarının da vazgeçilmez bileşeni olmuşlardır.Hastanemizde kalp cerrahisi ve diğer cerrahi girişimlerde, nakil ameliyatlarında, perkütan girişimlerin bir kısmında, gastro-enterolojik tanı girişimlerinde (gastroskopi, kolonoskopi, vb), yoğun bakımlarda ve vücut dışı yaşam desteği uygulamasında görev alarak önemli bir hizmet vermektedir.Ayrıca yürüttüğü mavi kod ekibinin yönetimi ile, hastane içerisinde herhangi bir alanda meydana gelen ani hayati kayıplara hızla müdahale ederek bu hastaların veya vatandaşların hayatlarını kurtarmak gibi çok öneli bir işlevi de üstlenmiştir.TC Sağlık Bakanlığı’nın kurulmasında öncülük etmemizi istediği yeni merkezlerin Anesteziyoloji Klinik veya Bölümlerinin kurulmasına danışmanlık, destek ve eğitim vererek buraların gelişmesine katkı sağlamaktadır.

  Koşuyolu Anesteziyoloji Kliniği 1 Eğitim Görevlisi, 2 Eğitim Çalışanı (2 Başasistan) ve 20 Uzman Hekim ile tıbbi ve akademik faaliyetlerini yürütmektedir. Ameliyat öncesi hastaların incelenmesi görevini üstlenerek ek problemlerin ortaya çıkarılmasında önemli bir rolleri vardır.

  Anesteziyoloji Kliniğimizin hizmet verdiği alanlar:

  • Kalp ve diğer cerrahi girişimler
  • Nakil ameliyatları
  • Perkütan invaziv girişimlerin genel anestezi gerektirenleri
  • Endoskopik tanı ve tedavi işlemleri (gastroskopi, duodenoskopi, kolonoskopi)
  • Erişkin ve pediatrik KVC yoğun bakım hasta takipleri
  • Hayat kurtarıcı yaşamsal destek uygulamaları (ECMO, CPR, vb)
  • Diğer hastanelerin yaşamsal destek gereksinimlerine yardımcı olmak

  02 Ağustos 2022