Dahili Birimler

Enfeksiyon Hastalıkları

Hastanemizde 3 Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı görev yapmaktadır. Enfeksiyon Hekimlerimiz tüm kliniklere konsültasyon hizmeti, yoğun bakım ünitelerindeki hastaların enfeksiyonlarının takibi, hastane enfeksiyonlarının izlenmesi ve önlenmesi çalışmaları, koruyucu hekimlik uygulaması çerçevesinde hastaları  bilgilendirme, yönlendirme ve aşı uygulamalarının yapılması, Kan Bankası ve Transfüzyon Komitesi iş ve işlemlerinin yürütülmesinde görev almaktadır.  

02 Ağustos 2022