Hasta Hakları Birimi
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Hasta Hakları Birimi
İletişim Bilgileri: 
0216 500 15 00 / 4032
 istkosuyoludh.hh@saglik.gov.tr
Bölüm Sorumlusu: Hemşire Nazan DURAK

Bölüm Tanıtımı

      Hasta Hakları Birimi, 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı resmi gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla sağlık kuruluşuna başvuran kişinin sağlık kuruluşunda kendisine verilen tüm hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına gerekli iş ve işleyişleri yürütmektedir.

Görevler
  1. Kuruma başvuran ve kurumla ilgili geri bildirimde bulunmak isteyen hastaların/yakınlarının sorunları ve görüşleri dinlenir.
  2. Hastalara/yakınlarına empatiyle ve güler yüzle yaklaşılarak hasta ve yakınları kurumun işleyişi hakkında bilgilendirilir.
  3. Hasta ve yakınlarının görüş ve şikayeti alınır, başvuru yerinde çözülürse çözülen başvuru “Hasta Hakları “ Yerinde Çözülen Sorunlar Defteri’ne kaydedilir.
  4. Yazılı olarak şikayetlerini iletmek isteyen hastaların/yakınlarının şikayetleri alınır ve aynı gün içinde şikayete maruz kalan hastane çalışanından bilgi istenilir. Hastane çalışanı bu bilgiyi en geç 2 gün içinde cevaplandırır. Taraflar dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa onlardan da bilgi istenilir. Alınan tüm bilgiler ve belgeler dosya halinde Hasta Hakları Kuruluna sunulur.
  5. Hasta Hakları Kurulu Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğünde Hasta Hakları Birim Sorumluğu tarafından görüşülür başvuru dosyalarını hasta hakkı ihlali açısından değerlendirir ve oylama yapılır. Oy çokluğu ile alınan kararlar kurul karar formuna yazılır.
  6. Her ay sonunda, ay içinde Hasta Hakları Birimine gelen (yazılı, sözlü) tüm geri bildirimleri gruplanarak “Aylık Raporu”na aktarılır.
  7. Hasta Hakları uygulamaları ile ilgili eğitim gereksinimlerini belirlemek, öncelikleri saptamak, eğitim konularını belirlemek, uygun zaman, yer, uygulama alanları ve eğitilen kişilerin belirlenmeleri konularında Hastanemiz Eğitim Birimi ile işbirliği yapılır.
  8. Hasta Hakları uygulamaları ile ilgili eğitimlerin uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda hasta hakları il koordinatörüne bilgi vermek ve görüşlerini almak.