Sağlık Otelcilik Hizmetleri - Kütüphane
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Sağlık Otelcilik Hizmetleri - Kütüphane
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 1231 
Bölüm Sorumlusu: Aysel EVREN

Bölüm Tanıtımı

Bu birim 13.01.1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği”, ve Sağlık Bakanlığı “Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” gereği, Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite ve destek hizmetlerinin belirlediği standartlarda kütüphane hizmetlerinin yerine getirilmesi için kurulmuştur.

Görevler

  1. Kütüphaneye yeni gelen kitapların konu, yazar adı ve kitabın adını belirtmek suretiyle ilgililere duyurur.
  2. Dergi, abone işlerini yaptırır, düzenli gelmelerini takip eder.
  3. Kitapların bakım ve onarımları ile ciltleme işlemlerini sağlayıcı tedbirleri alır.
  4. Kütüphanenin genel düzen ve temizliğini sağlar.
  5. Kütüphanede bulunan dergi, kitap ve tezleri, İÜ personeline imza karşılığı alır ve verir.
  6. Kütüphane kompleksi içinde bulunan toplantı salonlarının organizasyonunu ve düzenini sağlar.
  7. Toplantılarda kullanılan alet, cihaz ve bilgisayarların hazırlanması ve muhafazasını sağlar.
  8. İstenen yayınların fotokopilerini çeker.
  9. Çalışırken iş sağlığı ve iş güvenliği esaslarına uygun tedbirleri alır. Bu konuda aldığı eğitimlere uygun davranır.