İhtiyaç Tespit Birimi
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: İhtiyaç Tespit Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 1126 - 1120 - 1121  kosuyolueah.salma@saglik.gov.tr
Bölüm Sorumlusu: Özden ALPER 

Bölüm Tanımı

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 28.05.2010 tarih ve 2010/37 sıra nolu genelgesine istinaden hastanemiz birimleri tarafından ihtiyaç olan her türlü mal, hizmet ve yapım işleri için yapılan talep formlarının ihtiyaç tespit komisyonu görevlileri tarafından imzalarının tamamlanarak ilgili taleplerin satın alma birimi tarafından alım sürecine başlanması sağlanır.

Görevler

  1. Hastanemiz birimleri tarafından ihtiyaç olan her türlü mal, hizmet ve yapım işleri için yapılan talepler talep eden ilgili personel tarafından kaşeli ve imza olarak ihtiyaç tespit birimine teslim edilmesi sağlanır.
  2. Gelen taleplerin ihtiyaç tespit komisyonu üyeleri hastane müdürü ve başhekimlik imzalarının tamamlanması sağlanır.
  3. Taleplerin ilgili depolarca ehip sistemine girişinin yapılması ve tahakkuk birimince bütçe kalemi ve bütçe miktarı girilmesi sağlanır.
  4. Taleplerin imza ve diğer giriş işlemleri tamamlandıktan sonra ehip programı üzerinden ilgili talepler güney kamu hastaneleri hizmetleri başkanlığı stok birimine gönderilerek taleplerin onaylanması sağlanır.
  5. Sistem üzerinden onayı gelen talepler ilgili satın alma personellerine ehip sistemi üzerinden görevlendirme yapılarak satın alma sürecine başlanması sağlanır.