Bilgi İşlem Birimi
10 Şubat 2022

Bölüm-Birim Adı: Bilgi İşlem Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 1113 - 1114 kosuyolu.bilgiislem@saglik.gov.tr
Bölüm Sorumlusu: Ertan ŞAHİN

Bölüm Tanıtımı

         06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012/23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Genelge” uyarınca;hastane bilgi yönetim sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ile donanımı entegre edilmesinin koordinasyonunu sağlamaktadır.

Görevler

 1. Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS), veritabanı ve grafik ara yüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde güncellemeleri yapılır.

 2. HBYS’nin yedekleri düzenli aralıklarla, harici ortama alınır ve muhafaza edilir.

 3. Bölümle ilgili iç / dış resmi yazışmaları yapılır.

 4. HBYS’nin güncel mevzuata uyarlamak üzere yazılım düzenlemeleri yapılır.

 5. Hastane Bilgi Sistemi kapsamında kullanılacak kişisel bilgisayar, sunucu bilgisayar, ağ sistemi ve komponentlerini tanımlayarak, şartnameleri hazırlanır, satın alma ve muayene süreçlerine iştirak edilir.

 6. Kullanılan donanımların temizlik ve rutin bakımlarının yapılması için koordinasyonu sağlanır.

 7. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili uygulamalar belirlenir, koordinasyon sağlanır.

 8. Sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden, bilgi sistemleri projeleri yapılır ve takip edilir.

 9. Kurulan sistemlere gönderilecek verilerin, zamanında, doğru ve eksiksiz kaydedilmesi için gerekli, takip, denetim, bildirim ve uyarı işlemleri yürütülür, veri gönderim süreçlerinde yaşanan teknik problemleri çözmek üzere koordinasyon sağlanır.

 10. Bilgi güvenliği politikaları takip, kontrol ve koordine edilir.

 11. Kurumun, Hastaların ve Çalışan tüm personellerin bilgi güvenliği sağlanır, yedeklenir.

 12. Kullanıcı bazlı bilişim cihazlarının kurulum ve eğitimleri planlanır.

 13. İnternet erişiminin temini, kontrolü ve koordinasyonunu sağlanır.

 14. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgi işlem birimine verilen görevler yerine getirilir.