Otelcilik Hizmetleri(Mescid, Morg, Berberhane)
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Otelcilik Hizmetleri(Mescid, Morg, Berberhane)
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 1044
Bölüm Sorumlusu: Ender ŞAKAR

Bölüm Tanıtımı

13.01.1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği”, Sağlık Bakanlığı “Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” ” gereği, Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite ve destek hizmetlerinin belirlediği standartlarda Berberhane, Morg, Mescid hizmetlerinin yerine getirilmesi için kurulmuştur.


Görevler

Berberhane:

 1. Hastanenin çeşitli servislerinde yatan hastaları, servise giderek veya berber odasında steril koşullarda tıraş eder.
 2. Hastane personelini tıraş eder.
 3. Çağrıldığında; yoğun bakım ve acil serviste bulunan veya ameliyata girecek hastaların tüm vücutları ile ilgili tıraşları yerinde gerçekleştirir.
 4. Berber odasında veya çantasında kullanılan aletleri her kullanımdan sonra temizlemek, aletlerin temizliği için gerekli olan sterilize maddeler ile berber gömleği, havlu, önlük, tıraş makinesi vb. gereksinimlerin hastane idaresinden temin edilmesini sağlar.
 5. Berber odasının temizliğinden ve demirbaş malzemenin bakımından ve korunmasından sorumlu olur.
 6. Kullanılan aletleri steril koşullar altında muhafaza eder.
 7. Görev alanı ile ilgili olarak, amiri tarafından verilen diğer işleri yapar.

Morg;

 1. Morga gelen her cenazenin; gönderildiği birim ve konulan teşhisini, başka yerden gelmişse nereden geldiğini morga geliş-gidiş gün ve saatini, exitus kartı üzerinde ki bilgileri ve exin konduğu morg raf no hem karta hem cenaze kayıt defterine kayıt eder.
 2. Cenaze sahiplerine verilmişse kime teslim edildiğini, adli ve resmi makamlarla ilişkisi varsa, kimin emri ile kime teslim edildiğini okunaklı ve düzenli bir şekilde cenaze kayıt defterine kaydeder.
 3. Her exin üzerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini içeren künye levhasının muhafazasından sorumludur.
 4. Belediye hudutları dışında götürülmesi istenen cenazelerin resmi işlerinin tamamlattırılmasını sağlar.
 5. Morg görevlisi mesai başlangıcında ve bitiminde defin ölüm kayıt defterini nöbetçi memura devir ederek / devir alarak morgda mevcut ex.lerle ilgili bilgi verir.
 6. Gasil hanenin temizlik ve düzenini takip eder.
 7. Çalışırken iş sağlığı ve iş güvenliği esaslarına uygun tedbirleri alır. Bu konuda aldığı eğitimlere uygun davranır.