Erişkin Kalp Damar Cerrahisi

Klinik Hakkında

KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

Koşuyolu Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği, Hastanemizin 1985 yılındaki kuruluşundan bugüne kadar kalp sağlığı alanında kurumumuzun lokomotifi olmuş, gerçekleştirdiği birçok cerrahi tedavi türü ve geliştirdiği birçok ameliyat tekniği ile hem yurt içinde, hem de yurt dışında bir marka değeri haline gelmiştir. Kuruluşundan bu yana, özellikle kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi alanında hizmet veren kliniğimiz, her gün gerçekleştirdiği ortalama 15 ve yıllık bazda da yaklaşık 2500 açık kalp ameliyatı ile alanında Türkiye’nin ve Avrupa’nın sayılı merkezlerinden birisidir. Kalp cerrahisinin tüm alanlarında ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış olan ekibimiz her türlü koroner ve kapak ameliyatını, aort girişimlerini, kalp nakli ve yapay kalp uygulamalarını yüksek başarı oranı ile gerçekleştirmektedir. Cerrahi ekip hem geçmişi başarılarla dolu kıdemli ve tecrübeli hekimlerin, hem de yeni yetişen genç, dinamik, dünyayı yakından takip eden ve hastaları en ön plana yerleştiren uzmanların bir araya gelerek yüksek kapasiteli ve kaliteli tıbbi girişimler gerçekleştiren bir hekim grubundan oluşmaktadır.

Kliniğimiz ulusal ve uluslararası yeni kalp cerrahisi merkezlerinin yapılandırılmasında ve hizmete hazırlanmasında koordinatör klinik olarak da önemli hizmetlerde bulunmuştur. Türkiye’de ilk özel-kamu işbirliği ile faaliyete alınan kalp cerrahisi merkezinin hizmete geçirilmesi ile ülkemizdeki özel sektörün kalp cerrahisi alanında yerini alarak ulusal sağlık politikasına katılmasını sağlamıştır. Ülkemizdeki farklı illerdeki kamu hastanelerinin kalp cerrahisi kliniklerinin faaliyetine geçirilmesini ilk sağlayan merkez olarak bu alanda da ülke sağlık politikalarına öncülük etmiştir. Günümüze kadar birçok kamusal hastanenin kalp-damar cerrahisi kliniklerinin oluşmasında, tecrübelenmesinde, desteklenmesinde ve nihayetinde kendi ayakları üzerinde yoluna devam edebilmesinde verdiği hizmetlerle ülkemizde örnek bir klinik olmuştur: International Hospital, Azerbeycan Bakü Merkez Hastanesi, Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Devlet Hastanesi, Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi, Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi,  Batman Bölge Devlet Hastanesi, Siirt Devlet Hastanesi, Hatay Devlet Hastanesi,  Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi.

Kalp-Damar Cerrahisi ameliyathanesi, günümüzün en modern ameliyathanelerinden biri olarak yenilenmiş ve aynı anda 12 ameliyatın gerçekleştirilebileceği şekilde hizmet vermektedir. Kesintisiz hizmet verebilecek düzeyde dizayn edilen ameliyathanemiz, yeni doğan bebeklerden en yaşlı hastalara, en basit kalp ameliyatından kalp-akciğer nakline kadar her türlü cerrahi girişimin kusursuz yapılabileceği fiziksel alt yapıya sahiptir. Bu sayede, günlük planlanmış ameliyatlar dışında da her an tüm acil cerrahi girişimlere müdahale etme imkanına sahiptir. Ameliyathanelerimizde eş zamanlı ekokardiyografi uygulaması aynı anda tüm odalarda yapılabildiğinden, cerrahi girişimlerin sonuçları daha ameliyat masasında değerlendirilebilmektedir. Hastanemiz toplamda 58 erişkin kalp cerrahisi yoğun bakım yatağı ile en yüksek kapasiteye sahip kalp merkezidir. Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde alanında uzman hekimler, hemşireler, teknisyen ve teknikerleriyle en yüksek kalite ve donanımda sağlık hizmeti verilmektedir.

Koşuyolu Kalp-Damar Cerrahisi Kliniğini 7 Eğitim Görevlisi (5 Profesör, 2 Doçent), 4 Eğitim Çalışanı (2 Başasistan, 2 Doçent), 8 Uzman Hekim ve 26 Asistan hekim ile tıbbi ve akademik faaliyetlerini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası yüzlerce bilimsel yazıya, kitap bölümlerine ve kongre katılımlarına imza atan ekibimiz akademik alanda da örnek alınan bir klinik olmuştur. Günlük poliklinik hizmetlerini normal poliklinik, uzman hekim polikliniği, kalp nakli polikliniği, yapay kalp polikliniği, venöz ve lenf damar polikliniği gibi spesifik alanlar ile sürdürmektedir. Ameliyat hazırlıklarının tamamlandığı pre-op poliklinik hizmeti ile de hastalar cerrahi girişimlere hastaneye yatmadan eksiksiz olarak hazırlanmaktadır.

Kalp-Damar Cerrahisi Kliniğimizin hizmet verdiği alanlar:

 • Kalp nakli girişimleri (kalp, kalp-akciğer, kalp-böbrek)
 • Kalp yetmezliğinin cerrahi tedavisi (yapay kalp, sol kalp destekleyici cihaz takılması)
 • Koroner arter bypass operasyonları (kalp-akciğer makinesi ile, çalışan kalpte, minimal yaklaşımlarla, arteriyel damar kullanımı ile, vb)
 • Kalp kapak değişim ameliyatları (mekanik, biyolojik, insan dokusundan kapak)
 • Kalp kapak onarım girişimleri (mitral kapak tamirleri, triküspid kapak tamirleri)
 • Aort kapak koruyucu ameliyatlar (David prosedürleri)
 • Aort kök girişimleri (Etekli Bentall, Homogreft, Biyolojik Bentall)
 • Kalbi tutan kitlelerin çıkarım ameliyatları (miksoma, kist hidatik,vb)
 • Büyük atardamar operasyonları (aort disseksiyonları, aort anevrizmaları)
 • Büyük atardamar stentleme girişimleri (TEVAR, EVAR)
 • Pulmonerendarterektomi
 • Boyun ve diğer atar damarların tıkayıcı ve/veya anevrizmatik hastalıklarında revaskülarizasyon operasyonları (bypass, endarterektomi, yama ile genişletme girişimleri, suni damar takılması)
 • Varis hastalıkların tedavisi
 • Lenf-ödem cerrahi tedavisi
 • Hemodiyaliz veya kemoterapi amaçlı kateter takılması

 

 

02 Ağustos 2022