İstatistik Birimi
19 Haziran 2023

 Bölüm-Birim Adı: İstatistik Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00/1109  istatistik3401@gmail.com
Bölüm Sorumlusu: DERYA KURTAY

Bölüm Tanıtımı

     Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatı doğrultusunda hastanemizin verdiği hizmetleri toplamak, düzenleyerek istatistiksel olarak değerlendirmek, standardize ederek üst makamlarla gerekli yazışmaları yapmak, hastanemiz hakkında sayısal verileri sunmaktır.

Görevler

  1. (TSİM) Temel Sağlık İstatistikleri Modülü’ne her ayın 1’i ile 10’u arasında bilgilerin bir kısmını birimlerden gelen istatistik formlarından, bir kısmını ise Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nden alınan verilerin doğrultusunda kontrolleri sonrasında girişi yapılır.
  2. Günlük, haftalık, aylık, 3’er aylık ve yıllık istenilen bilgiler, formlar ve analiz tabloları düzenlenerek ilgili Müdürlüklere üst yazı ile gönderip, mail ortamında iletilmesi sağlanır. (Örn: Kalp ve Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Formu, Kalp Merkezi Formu, Acil Sağlık Hizmet Çalışmaları Formları, Mevcut Görüntüleme Cihazları Formu Poliklinik Sevkleri, Radyoloji ve Laboratuvar Tetkik Formları, Yoğun Bakım Değerlendirme Raporlarını düzenlemek.)
  3. Anne ve Bebek Ölümleri İl İnceleme Komisyonları Kapsamında hastanemizde vefat eden Anne ve Bebek ile ilgili istenen tüm bilgiler, temin edilir, resmi yazı ile gönderilir.
  4. HIV (Human Immmunodeficiency Virus) PCR (Polymerase Chain Reaction) ve Doğrulama İstem Formu ile D-86-B Taşıyıcılar İçin Kişisel Bilgi Formu İl Sağlık Müdürlüğü (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü)’ne EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile gönderilir.
  5. Başhekimlik tarafında istenilen her veriyi hazırlayıp, istatiksel olarak sunmak.