Kardiyoloji

Koşuyolu Kardiyoloji Kliniği, Hastanemizin 1985 yılındaki kuruluşundan bugüne kadar kalp ve damar hastalıkları tanılama alanında kurumumuzun lokomotifi olmuş, gerçekleştirdiği ve geliştirdiği birçok invaziv girişim tekniği ile hem yurt içinde, hem de yurt dışında bir marka değeri haline gelmiştir. Kuruluşundan bu yana, özellikle kalp-damar hastalıklarının tanısı alanında hizmet veren kliniğimiz her gün gerçekleştirdiği yaklaşık 100 ve yıllık bazda da 25000 anjiografik tetkik ve tedavi ile alanında Türkiye’nin ve Avrupa’nın sayılı merkezlerinden birisidir. Kardiyolojinin tüm alanlarında ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış olan ekibimiz her türlü perkütan girişimleri yüksek bir başarı oranı ile gerçekleştirmektedir. Kardiyoloji kliniği hem geçmişi başarılarla dolu kıdemli ve tecrübeli hekimlerin, hem de yeni yetişen genç, dinamik, dünyayı yakından takip eden ve hastaları en ön plana yerleştiren uzmanların bir araya gelerek yüksek kapasiteli ve kaliteli tıbbi girişimler gerçekleştiren bir hekim grubundan oluşmaktadır.

Kardiyoloji Kliniği ülkemizin en modern ve yüksek kapasiteli Anjiyografi ve Hemodinami Laboratuvarı ile en kapsamlı Ekokardiyografi Laboratuvarı’na sahip olup, ülkemizin en yoğun hasta kabul edilen kliniğidir. Yakın zamanda bitirilen yenilenme çalışmaları sonrasında Avrupa’nın da en önde gelen uygulama merkezlerinden biri olmuştur. 8 adet laboratuvarda her gün koroner anjiyografi, hemodinamik kateterizasyon, invaziv perkütan girişimler, atar damar stentleme girişimleri, kalıcı pil implantasyonu gibi yediden yetmişe tüm yaş gruplarına yönelik hizmetler verilmektedir. Bu işlemlerin dışında hayati tehlike arz eden her türlü kalp-damar patolojilerinde acil perkütan tedavi uygulamaları da kesintisiz olarak yapılmaktadır. Akciğer atar damar ani tıkanmalarında uluslararası başarılı sonuçları ile tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde söz sahibi olmuştur. Elektrofizyoloji alanında da ülkemizde eğitim alınan bir merkez olma gururunu yaşamaktadır; anormal ritim uyarılarına yönelik haritalama, bu odakların yakılarak giderilmesi (ablasyon) ve çok odaklı kalıcı kalp pili uygulamaları ile hayati tehlike veya kalp yetmezliği riski taşıyan kalp ritim problemlerine kalıcı çözümler üretmektedir.  Kardiyoloji Kliniği, 10 ayrı ekokardiyografi laboratuvarında kalp ultrasonu, transözefageal ultrason, eforlu ultrason, 3 boyutlu ultrason gibi ileri düzey ekokardiyografik tetkikleri yapmakta ve gerektiğinde anjiyografi laboratuvarında da bu hizmeti devam ettirmektedir.

Koşuyolu Kardiyoloji Kliniği deneyimli uzman kadrosu ile 24 saat Acil Servis Hizmetini yürütmektedir. Aylık ortalama 7500’den fazla hastaya acil servis hizmeti verilmekte ve İstanbul’un en fazla hastası kabul edilmektedir. Kesintisiz invaziv girişim prensibi ile görev yapan kliniğimiz her yıl ani kalp krizi ile başvuran yaklaşık 2500 hastaya ivedi koroner anjiyografi ve tıkanıklığa stent uygulaması ile bu hastaların hayatını kurtarmaktadır. Gerektiğinde ülkemizde sadece hastanemizde uygulanmakta olan hayat destek cihazı (ECMO) ile hayata döndürme, perkütan girişim yapma ve hayatta tutma stratejisini kullanarak birçok ani ölümü geri çevirebilmektedir. Acil Servis müşahede ünitesi toplam 17 yatak ile hizmet verirken, acil müdahale gereken hastalara da 2 adet resüssitasyon yatağı ile hizmet vermektedir.

Kardiyoloji Kliniği, 27 yataklı Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi ve 17 yataklı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ile yoğun bakım hizmeti vermektedir. Kalp spazmı veya krizi ile gelen hastaların yatırılarak izlendiği yoğun bakımlardaki hastalara ivedilikle koroner anjiyografi yapılmakta, müdahale gerektiren darlıklara stent uygulanmakta ve hastalar en kısa sürede tıbbi veya girişimsel tedavi ile sağlıklarına kavuşturulmaktadır. İstanbul’un en kapasiteli ve yoğun işleyen koroner yoğun bakımında kesintisiz geniş bir tıbbi kadro görev yapmakta, tüm branş hekimlerinin katıldığı multi-disipliner yoğun bakım vizit stratejisi ile de hastaların kalp ve kalp dışı tüm sağlık sorunları irdelenerek tıbbi çözümler üretilmektedir. Bu ünitelerde her türlü ileri düzey tedavi protokolleri de uygulanabilmektedir: hemodiyaliz-hemofiltrasyon, geçici kalp destek cihazları (ECMO, balon desteği), mekanik solunum desteği, vb.

Koşuyolu Kardiyoloji Kliniğini 12 Eğitim Görevlisi (5 Profesör, 7 Doçent), 17 Eğitim Çalışanı (10 Başasistan, 7 Doçent), 22 Uzman Hekim ve 29 Asistan hekim ile tıbbi ve akademik faaliyetlerini yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası yüzlerce bilimsel yazıya, kitap bölümlerine ve kongre katılımlarına imza atan ekibimiz akademik alanda da örnek alınan bir klinik olmuştur. Günlük poliklinik hizmetlerini normal poliklinikler, uzman hekim polikliniği, eforlu EKG polikliniği, INR polikliniği, Aritmi polikliniği, Holter polikliniği, Kardiyak rehabilitasyon polikliniği gibi spesifik alanlar ile sürdürmektedir.

Kardiyoloji Kliniğimizin hizmet verdiği alanlar:

 • Kalp ve diğer atardamar anjiyografileri (koroner, boyun ve bacak damarları vb)
 • Kalp kateterizasyonu
 • Kalbin elektriksel haritalamaları
 • Koroner, karotis ve periferik arter balon ve stent uygulamaları
 • Büyük atardamar stentleme (TEVAR, EVAR)
 • Kalp kapak girişimleri (TAVI, mitral balon, mitral halka, mitral mandallama)
 • Doğumsal kalp deliklerinin kapatılması girişimleri (ASD, PFO, VSD, PDA)
 • Akut akciğer atardamar tıkanmasına müdahale (pulmonertrombolitik tedavi)
 • Kalp ritim problemlerine yönelik ablasyon girişimleri
 • Kalıcı kalp pili implantasyonu

Kardiyoloji Kliniği özel poliklinik hizmetleri:

 • Pulmoner Hipertansyion
 • Kalp Yetmezliği
 • Aritmi
 • Onkokardiyoloji

 

 

Klinik Hakkında

02 Ağustos 2022