Bütçe Birimi
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Bütçe Birimi
İletişim Bilgileri: 
0216 500 15 00/ 1240-1241 kosuyolu.tahakkuk@saglik.gov.tr
Bölüm Sorumlusu: 
Meltem GÜLTÖKEN

Bölüm Tanıtımı

01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine ilişkin usul ve esasların düzenlemesi adına Hastanemizde Bütçe Birimi kurulmuştur.


Görevler

  1. Bir sonraki yılın döner sermaye bütçesi Bakanlık tarafından gönderilen bütçe çağrısı kurallarına uyularak birimimizce hazırlanır.
  2. Bütçemiz kalem kalem kontrol edilerek bütçe durumumuz haftalık, aylık ve yıllık olarak takibi yapılır.
  3. Yıl içerisinde öngörülmeyen, acil alımlar için ödenek yetersizliği olan kalemler birim içi değerlendirilerek aktarma kurallarına uygun olarak aktarma işlemi yapılır.