Ameliyathane Hemşire ve Teknikerleri
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Ameliyathane – Ameliyathane Hemşire / Tekniker
İletişim Bilgileri: 0216 500 150 00 / 4201
Bölüm Sorumlusu: Hemşire DİLEK AYDIN

Bölüm Tanıtımı

19 Nisan 2011 tarih ve 27910 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Ameliyathane hemşiresi görev ve yetkilerine sahiptir. Ameliyathane hemşireliğinde ileri bilgi ile ilgili kavram ve teorileri kullanıp, hemşirelik literatürü ve araştırmalarından elde edilen bilgileri yorumlayarak, cerrahi hastasının peroperatif bakımını kapsamlı olarak planlayıp, ameliyathane hemşireliğine özgü klinik becerileri uygulamaktır.

Görevler

 1. Sağlık Bakım Hizmetlerine yönelik kayıtları tutar.
 2. Steril alanın korunmasına yönelik aseptik teknikleri uygular. Bulaşmayı önlemek için gerekli önlemleri alır.
 3. Ameliyathanede hasta güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve uygular.
 4. Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirir. Alet ve malzeme ile ilgili hazırlık yapar.
 5. Cerrahi işlem süresince ekipte yer alır.
 6. Cerrahi el antisepsisini uygular. Steril gömlek ve eldiven giyer. Cerrahi ekibin steril gömlek ve eldiven giymesine yardımcı olur.
 7. İşlem sırasında gereken steril alet, diğer malzemelerin hazırlanmasını ve kullanımını sağlar.
 8. Hastanın steril örtülmesine yardım eder.
 9. Malzemeleri kolay alınabilecek şekilde düzenler ve işlemin tipine göre cerrahın ihtiyacı olan malzemeyi önceden belirleyerek verir.
 10. Cerrahi işlem sırasında ihtiyaç duyulan iğne, iplik gibi sarf malzemeleri yeteri kadar hazırlayarak kullanıma hazır hale getirir.
 11. Ameliyat sırasında alınan doku örneklerini tanımlayarak dolaşan hemşireye güvenli bir biçimde teslim eder.
 12. Başhekimliğe sunmak üzere 6 aylık faaliyet sunumu ve yıllık faaliyet raporu hazırlanır.