Acil Servis Hemşireleri
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Acil Servis
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 5015
Bölüm Sorumlusu: Songül KEÇKİN

Bölüm Tanıtımı

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesi Acil servisi 7 gün 24 saat 18 yaş üstü hastalara Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi alanlarında acil hizmeti vermektedir. Hastaların muayenesi alanında tecrübeli kardiyoloji hekimleri ve kalp damar cerrahları tarafından yapılmaktadır. Acil servisimiz her türlü acil kardiyolojik soruna anında müdahale ederek tedavi hizmeti sunmayı mümkün kılacak ileri teknolojik cihazlarla donatılmıştır. Acil servisimizde acil müdahale için 2 yataklı bir resüsitasyon odası, 2 yataklı bir acil cerrahi müdahale odası, hastaların ilk değerlendirme ve müdahalelerinin yapıldığı muayene alanı bulunmaktadır. Ayrıca yatarak tedavi alması gereken hastalar için toplam 17 yataktan oluşan 1 adet müşahede odası bulunmaktadır.

19 Nisan 2011 tarih ve 27910 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Acil servis hemşiresi görev ve yetkilerine sahiptir.


Görevler

 1. Uluslararası güncel kılavuzlara uygun şekilde acil servise başvuran hastalaratriyaj yapılıp en hızlı şekilde elektrokardiyografi (EKG) çekimi, tansiyon ölçümü, nabız ve kan oksijen düzeyi değerlendirmesi yapılmaktadır.
 2. Müşahedeye alınan hastaların takip ve tedavileri hemşireler tarafından yapılarak kayıt altına alınır. Hastaların monitörizasyonunu (EKG, solunum, SpO2, vücut ısısı, arterial kan basıncı) sağlar. Bu parametreleri izler, değerlendirir, sonuçlarını kaydeder ve normalden sapmaları hekime bildirir.
 3. Periferik i.v. katater takar. i.v enjeksiyon,im enjeksiyon, İnfüzyon ve transfüzyon işlemlerini kurum politika ve talimatları doğrultusunda başlatır, izler ve kaydeder.
 4. Oksijen ve inhalasyon tedavisini uygular.
 5. Acil ilaç ve tıbbi malzeme kontrollerini günlük olarak yapar ve eksikleri tamamlar.
 6. Tetkik ve tahliller için gerekli numuneler hastanın bulunduğu yerde alınır ve laboratuvaraulaştırılır.
 7. Acil serviste kliniklere yatış bekleyen hastalara yatış önceliği verilir. Acil serviste bakım ve tedavi için yatış kararı verilen hastalar (tanısı konularak yatışı planlanan- ihtiyaç düzeylerine göre) kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi servislerine; kardiyovasküler cerrahi, kardiyoloji yoğun bakım ve koroner yoğun bakım ünitelerineAcil servis hemşiresi tarafından transfer edilmektedir.
 8. Acil serviste bulunan tıbbi cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ederek kullanıma hazır durumda bulundurur.
 9. Acil servis enfeksiyonlarının gelişmesi ve yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri alır ve alınmasını sağlar (el yıkama, eldiven, izolasyon, maske, gömlek vb).
 10. Acil servis hastaları ve hasta yakınları ile terapötik iletişim kurar, onların psikososyal problemlerine uygun hemşirelik bakımı verir.
 11. Hekim tarafından gerçekleştirilen invazif girişimlere katılır; hemşirelik işlevlerini yerine getirir
 12. Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlar. Kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması vb.)
 13. Hastaya uygulanacak radyolojik tetkikler için hastayı hazırlar, ilgili birime transferini organize eder, gerekli durumlarda transfere eşlik eder.