Çocuk Kalp Damar Cerrahisi


Klinik Hakkında

Koşuyolu Çocuk Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği, Hastanemizin 1985 yılındaki kuruluşundan beri çocuk kalp hastalarına cerrahi tedavi hizmeti vermekte iken,2010 yılından itibaren ayrı bir klinik olarak yapılandırılmış ve yan dal uzmanlık eğitimi vermeye başlayan üst ihtisas kliniğine evirilmiştir. Artan tecrübesi ile özellikle cerrahi onarımı zor olan yeni doğan doğumsal kalp anormalliklerinde söz sahibi olmuş ve bölgesindeki önemli bir açığı kapatmıştır.Yurt içi ve dışı yeni doğan bebeklerin açık kalp cerrahisi tedavisini üstlenen kliniğimiz, sağlık turizmi açısından da önemli bir hizmeti yerine getirmektedir.

Koşuyolu Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 2 Eğitim Görevlisi (2 Profesör), 1 Eğitim Çalışanı (1 Doçent), 4 uzman hekim ve 3 yandal uzmanlık asistanı ile tecrübeli bir ekibe sahiptir. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde; Her türlü doğuştan komplex kalp ameliyatları yanında, yenidoğan, bebek, çocuk ve erişkin doğumsal kalp hastalıklarının tamamının cerrahi tedavi hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniğimiz hastanemizde tüm hastalarımıza ve yurtdışından gelen misafirlerimize hizmet vermek amacıyla bu alanda ihtiyaç duyan herkese kapısını açmıştır.

Çocuk Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi 12 yataklı olup, ameliyat öncesi veya sonrası ihtiyaç duyulan her türlü destek tedavisini sağlayabilecek kapasitededir. Burada görev alan alanında uzman hekim ve diğer sağlık personeli ile yavrularımıza en sağlıklı hizmet verilmektedir. Ünitede bulunan Anne Dostu Hastane kapsamında yapılandırılan anne odasında anne sütleri sağolmakta ve bebeklerin beslenmesinde mutlaka kullanılmaktadır.

Çocuk Kalp-Damar Cerrahisi Kliniğimizin hizmet verdiği alanlar:

 

  • Yaşamla kabil olamayan yeni doğan kalp anomalilerinde cerrahi tam düzeltim ameliyatları (arteriyeltranspozisyon, hipoplastiksol kalp sendromu, sağ kalp hipoplazileri, vb)
  • Erken dönemde cerrahi tam düzeltim girişimleri (Fallottetralojisi, AV kanal defektleri, VSD, koarktasyon, vb)
  • Erken dönem geçici ve zaman kazandırıcı işlemler (şant, bantlama, vb)

 

02 Ağustos 2022