Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
13 Nisan 2022

Bölüm-Birim Adı: Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 5120 kcalisanhaklariveguvenligi@gmail.com
Bölüm Sorumlusu: Psk. Raziye KÖSE KIZIL
Nasıl Gidilir:

Bölüm Tanıtımı

      
06.04.2011 Tarih ve 27897 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve 14.05.2012 Tarih ve 2012/23 Sayılı “Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Genelge” uyarınca; Hastanemizde görev alan sağlık çalışanlarının fiziksel veya psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının engellenmesi, çalışanlarımız için şiddet olaylarına yönelik, bu risklerin önlenmesi için girişimlerde bunulması ve bu kapsamda personelimize hizmet içi eğitim verilerek hizmet sunumunda kalitenin arttırılması amacıyla faaliyette bulunmak.

Görevler

  1. Hastanemiz çalışanlarının sözlü veya yazılı şikâyet, dilek ve önerileri alınır.

  2. Başvurular birim sorumlusu tarafından kabul edilir ve raporlandırılır.

  3. Birime gelen evrakların, bilgilerin ve diğer delillerin gizlilik içinde muhafazası sağlanır.

  4. Beyaz Kod bildirimleri takip edilir.

  5. Beyaz Kod vakalarında gerekli çalışma gerçekleştirilerek durumun ilgili mercilere ivedilikle intikâlı sağlanır.

  6. Düzenleyici ve önleyici faaliyetler kapsamında hastanemiz personeline her yıl Beyaz Kod ve Mobbing eğitimi verilir.

  7. Aylık, 3 aylık ve 6 aylık periyotlarla İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’na raporlandırma yapılarak koordineli çalışma sağlanır.

  8. Başhekimliğe sunulmak üzere 6 aylık faaliyet sunumu ve yıllık faaliyet raporu hazırlanır.