Cerrahi Birimler

Yara Bakım

YARA BAKIM BİRİMİ

Yara bakım birimi: Kliniklerde yatarak tedavi gören hastalar arasında basınç yarası açısından risk grubunda yer alanların değerlendirilmeleri, basınç yarasına yönelik önleyici bakımların uygulanmasını, basınç yarası gelişmesi durumunda ise yarayı değerlendirerek, iyileşmesini sağlayacak uygun bakım ve tedavi edici uygulamaların gerçekleştirildiği birimdir. Bu kapsamda hastanemizde bu hizmet alanında uzman bir ekip tarafından sunulmaktadır. Stoma ve yara bakım hemşireleri, bakım verdiği bireyi, yarayı, yara bakımına ilişkin ürünleri ve yara bakım uygulamalarını değerlendirerek en etkili ürüne karar verir ve ekibi yönlendirir. Ayrıca hastalara günlük ziyaretler yaparak, yaranın durumunun izlenmesi, tedavi ve bakımla ilgili kayıtların tutulması ve yaradan kültür alınması işlemlerini yapar. Hekimle işbirliği içerisinde yaraya topikal ajanların uygulanması, mekanik debridman, kimyasal debridman ve cerrahi debridman uygulamasını da yardımcı olur. Tüm bu süreç içinde hastanın tedavi ve bakımından sorumlu diğer sağlık profesyonelleri ile koordinasyon halinde çalışarak gerekli bilgi alış verişinin gerçekleşmesini sağlar.Aynı zamanda kurum içinde hizmet içi eğitimler vererek, vaka çalışmaları ve klinik çalışmalar yaparak alana katkı sağlar.

 

 

 

 

 

06 Ocak 2023