Anjio ve Hemodinami Laboratuvarı

Bölüm-Birim Adı: Anjiyo ve Hemodinami Laboratuvarı 
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 4125
Bölüm Sorumlusu: Prof. Dr. Gökhan ALICI

Bölüm Tanıtımı

Hastanemiz ülkemizin en modern ve yüksek kapasiteli Anjiyografi ve Hemodinami Laboratuvarı’na sahip olup, ülkemizin en yoğun hasta kabul edilen kliniğidir. Yakın zamanda bitirilen yenilenme çalışmaları

sonrasında Avrupa’nın da en önde gelen uygulama merkezlerinden biri olmuştur. 8 adet laboratuvarda her gün koroner anjiyografi, hemodinamik kateterizasyon, invaziv perkütan girişimler, atar damar stentleme girişimleri, kalıcı pil implantasyonu gibi yeni doğan ve tüm yaş gruplarına yönelik hizmetler verilmektedir. Bu işlemlerin dışında hayati tehlike arz eden her türlü kalp-damar patolojilerinde acil perkütan tedavi uygulamaları da kesintisiz olarak yapılmaktadır. Akciğer atar damar ani tıkanmalarında uluslararası başarılı sonuçları ile tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde söz sahibi olmuştur. Elektrofizyoloji alanında da ülkemizde eğitim alınan bir merkez olma gururunu yaşamaktadır; anormal ritim uyarılarına yönelik haritalama, bu

odakların yakılarak giderilmesi (ablasyon) ve çok odaklı kalıcı kalp pili uygulamaları ile hayati tehlike veya kalp yetmezliği riski taşıyan kalp ritim problemlerine kalıcı çözümler üretmektedir. Anjiyografi ve Hemodinami Laboratuvarında işlem anında gerekli kalp ultrasonu, transözefageal ultrason, 3 boyutlu ultrason gibi ileri düzey ekokardiyografik tetkikler yapılabilmektedir. Kuruluşundan bu yana, özellikle kalp-damar hastalıklarının tanısı alanında hizmet veren kliniğimiz her gün gerçekleştirdiğiyaklaşık100 ve yıllık bazda da 25000 anjiografik tetkik ve tedavi ile alanında Türkiye’nin ve Avrupa’nın sayılı merkezlerinden birisidir.

Görevler

 1. Koroner Anjiografi işlemi için gelen hastaları işlem için hazırlar ve hastaya işlem hakkında bilgi verir.
 2. İşlem masasının hazırlanmasını ve işlemde kullanılacak malzemelerin hazırlanmasını sağlar.
 3. Kurumda belirlenmiş talimatlar ve prosedürler doğrultusunda hastanın kimlik doğrulamasını yapar, hastanın bilekliğini kontrol eder.
 4. Hastanın üniteye alınmasını ve masaya yatırılmasını sağlar.
 5. Hastanın damar yolu yoksa damar yolunun açılmasını sağlar. Gerekli ise kateter kontrolünü yapar.
 6. Hasta ile gelen ve kullanılabilecek ilaçları dosya ve evraklarını kontrol eder.
 7. Hastanın vital bulgularının takibini yapar.
 8. Girişim yapılacak hastanın girişimsel bölgesinin hazırlığını hastanede belirlenmiş talimatlara uygun olarak yapar.
 9. Anjiografi ve tüm girişimsel işlemlerde, salon ve kateter ön hazırlığında, işlem süresince gerekli tüm işlemlerin yapılmasında yardımcı olmak üzere hazır bulunur.
 10. İşlem süresince gerekli hemşirelik girişimlerini gerçekleştirir ve uygun kayıtlarını sağlar.
 11. Monitör takibi yapar, gerekli kayıtları tutar.
 12. İşlem esnasında enfeksiyonların önlenmesi ile ilgili gereken tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyulmasını sağlar.
 13. İşlem sonrası hastanın sedyeye alır, vital bulgularının alınarak kanama kontrolünü yapar.
 14. Yeniden kullanılacak malzemelerin temizliğini sağlar.
 15. Örtü ve set bohçalarının hazırlanmasının sağlar.
 16. İşlem bittiğinde ünitesinin temizlenerek dezenfekte edilmesini sağlar.
 17. Ünitenin tertip ve düzenini sağlar. Ünitede kullanılan malzemelerin teminini sağlar.
 18. Ünitesinde kullanılan demirbaş, sarf, tıbbi malzeme vb. sayım ve takibini yapar.
 19. Ünitede kullanılan ilaçların uygun şekilde saklanması, narkotiklerin kayıt ve kilit altında tutulması, son kullanma tarihlerine dikkat edilmesini sağlar.
 20. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenilen kayıt ve istatistikleri