Nütrisyon Hemşireliği
16 Eylül 2022

Bölüm-Birim Adı: Nütrisyon Hemşireliği
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 4183
Bölüm Sorumlusu: Ferda BİLMEZ

Bölüm Tanıtımı

Sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ile bireysel beslenme uygulamalarının düzeltilmesi, önlenebilir hastalıkları, sakatlıkları ve erken ölümleri azalttığı, vücut fonksiyonlarının optimal olarak sürdürülmesi için yeterli ve dengeli nütrisyon desteği gerekmesinden ötürü yatan hastalara nütrisyon destek hizmeti vermek için Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17. 06. 2010 tarih ve 24718 sayılı Total Parenteral Nütrisyon İçin Güvenli Uygulamalar Rehberi konulu genelgesi doğrultusunda Mayıs tarihinde Nütrisyon Destek Birimini kurulmuştur.

Görevler

 1. Kurumun belirlediği hedef, politika ve düzenlemeler doğrultusunda nütrisyon birimindeki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi sağlanır.

 2. Nütrisyon ekibinin doktoru ve diyetisyeni ile birlikte, hastaların nütrisyonel değerlendirmesinde, tedaviye başlama, sürdürme ve sonlandırma sürecinde görev alır.

 3. Nütrisyon Destek Tedavisi’nde hemşirelik girişimleri konusunda belirlenmiş olan standartların uygulanmasını sağlar.

 4. Yatan her hastaya Nütriyon Risk Taraması (NRS 2002 formu) uygulanmaktadır. Skoru 3 ve üzeri tespit edilmiş hastalar nütrisyon ekibi tarafından takibe alınır.

 5. Ekibin doktoru ve diyetisyeni ile birlikte düzenli yoğunbakım ünitesi ve kliniklerde hasta başı viziti yapar. Hasta için belirlenmiş olan nütrisyonel destek planının doğru yöntemle, doğru dozda, doğru şekilde ve uygun pozisyonda uygulanmasını takip eder.

 6. Enteral beslenme tüplerini tıkanma, kırılma, çatlama, bükülme, yerinden çıkma, ciltte irritasyon, enfeksiyon gibi komplikasyonlar açısından takip eder ve önlenmesi için gerekli hemşirelik girişimlerinde bulunur. Enteral beslenme yollarının bakımı ve pansumanı konusunda klinik çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına eğitim ve danışmanlık verir.

 7. Parenteral nütrisyon uygulanan hastalarda damar yolu ile ilgili komplikasyonların önlenmesi için gerekli hemşirelik girişimlerinde bulunur. Santral venöz kateterlerin bakımı ve pansumanı konusunda klinik çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına eğitim ve danışmanlık verir.

 8. Nütrisyon Destek Tedavisi ile birlikte ilaç, kan ve kan ürünlerinin doğru uygulanması hakkında hekim ve eczacının önerileri doğrultusunda klinik çalışanlarını, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirir.

 9. Beslenme ürünlerinin saklama koşulları, uygulama şekli ve uygulama süresi konusunda ekibin bir üyesi olarak, klinik çalışanlarını, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirir.

 10. Nütrisyon Destek Tedavisi’nin mekanik, metabolik ve enfeksiyöz komplikasyonlarını ekiple birlikte izler. Komplikasyonların önlenmesinde ve tedavi edilmesinde gerekli hemşirelik girişimlerinde bulunur. Klinik hemşirelerine eğitim ve danışmanlık verir.

 11. Evde parenteral/enteral yolla beslenme desteği uygulanacak hastalarla ilgili olarak aşağıdaki konularda nütrisyon destek ekibinin üyesi olarak klinik çalışanlarına, hasta ve/veya yakınlarına eğitim verir.

 • Hastanın kullanması gereken beslenme ürünü, pompa, set vb. malzemelerin kullanım yöntemleri,

 • Beslenme yolunun bakımı ve pansumanı,

 • Gelişebilecek komplikasyonlar ve dikkat edilmesi gereken konular,

 • Beslenme ürünlerini saklama ve uygulama şekli,

 • Gerektiğinde başvurabileceği kişi, kurum ve kuruluşlar.

 1. Nütrisyon hemşiresi Nütrisyon Destek Biriminde tam zamanlı olarak görev alır, tüm görev ve sorumluluklarını ekip ile birlikte yerine getirir.

 2. Klinik nütrisyon konusunda bilimsel ve güncel yayınları takip eder, seminer, toplantı, kongre ve benzeri etkinliklere katılır.

 3. Bilimsel araştırmalara ekiple birlikte katılır, planlar ve yürütür.

 4. Nütrisyon destek birimindeki görevleri ile ilgili kayıtları tutar.

 5. Görev yaptığı yerlerde Nütrisyon Destek Ekibi ile birlikte klinik nütrisyon ile ilgili hizmet içi eğitim verir ve devamlılığını sağlar.

 6. Nütrisyon eğitim ve ekibinin sekretaryalığını yapar.

 7. Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar.