Afet Planlama
22 Mayıs 2023

Bölüm-Birim Adı: Afet Planlama
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 \ 5212

Bölüm Sorumlusu: Saadet ŞAHAN

Bölüm Tanıtımı

Bu birim; 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği”, 13.01.1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği”, Sağlık Bakanlığı “Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” gereğince, Afet ve Acil Durum hallerinde hastanelere özel tedbirlerin önceden tespit edilerek alınması, personelin eğitim ve koordinasyonunun sağlanması, diğer kurum ve kuruluşlar ile dayanışma usul ve esaslarının belirlendiği çalışmaların yapılması için kurulmuştur.

Görevler

  1. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) bu birim tarafından hazırlanır. Her yıl güncellenerek onaya sunulan HAP ile planlama boyutunda hazır ve düzenli kalınması sağlanmaktadır. HAP kapsamında hastane yöneticilerinin olağan üstü durum rollerine uygun eğitim ve tatbikatları her yıl en az birer defa yapılmaktadır.
  2. HAP için yapılan sanal tatbikatlara Masabaşı HAP Tatbikatı denilir. Masabaşı tatbikatında alınan tedbirlerin yeterliliği, yöneticilerin ve diğer hastane personelinin eğitimleri, bilgi ve beceri düzeyleri tartışılır. Farklı senaryolar eşliğinde hareket stratejileri geliştirilir. İletişim ve haberleşme araçlarının kullanımları test edilerek öğrenilir.
  3. Uygulamalı HAP tatbikatlarında ise yangın, deprem ve tahliye gibi durumların doğrudan personelin rol aldığı senaryolar içinde çalışılması sağlanır. Yangın söndürme cihazlarının kullanımları, tahliye sedyeleriyle hastaların taşınması, en yakın acil kaçış noktalarına erişim gibi pratikler yapılır. Personelin olağanüstü hallerde kullanması gereken formlara aşinalığı sağlanır, birimler arası koordinasyon güçlendirilir.
  4. HAP çalışmaları içinde komşu kurumlar ve üst kurumlar ile koordinasyon teknikleri de test edilir. Farklı iletişim kanallarının kullanılmasıyla çözüm yelpazesi genişletilir.
  5. Sivil Savunma Birimi ile birlikte faaliyet gösterir.
  6. HAP kapsamında Başhekimlik makamının verdiği diğer görevleri de yapar.