ANESTEZİ GÜNÜ
16 Ekim 2020

ANESTEZİ GÜNÜ

Anestezi ‘an’ ve ‘estezi’ (aesthetos) kelimelerinden oluşmuştur. Yunanca bir kelime olup hissizlik, duyusuzluk anlamına gelmektedir. Genel anestezi, ağrı ve bilinç duyusunun geçici (reversible) olarak ortadan kaldırılması işlemine verilen isimdir. Modern tıp­ta anestezi, hastaya cerrahi girişimin sağlıklı ve konforlu bir şekilde yapılmasını sağlayan duyusuzluk hali olarak tanımlanabilir.

170 yılı aşkın süredir kendini geliştiren anestezi uygulamalarında bugün geldiğimiz noktada amacımız; sürdürülebilir ve doğa dostu anestezi uygulamalarını geliştirmektir. Bu kapsamda, anestezi hekimleri olarak, teknolojik gelişmelerin ve ilerlemelerin ışığında, hasta güvenliği ve çalışan güvenliği göz önünde bulundurularak ekonomik ve ekolojik anestezi uygulamalarını araştırıyoruz ve uyguluyoruz.

Anestezi ve Reanimasyon Kliniklerinde ameliyathane ve ameliyathane dışı anestezi uygulamaları, yoğun bakım ve ağrı ünitesi tedavileri yanında poliklinik hizmeti verilmektedir. Ameliyat ya da herhangi bir invaziv girişim geçirmesi planlanan hastalar öncelikle anestezi polikliniğinde, anestezi risk değerlendirmesi için muayene edilir. Hastalardan geçirecekleri cerrahi işleme uygun laboratuvar tetkikleri, gerekliyse başka bölümlerden (ör: kardiyoloji) görüşleri alındıktan sonra hastalara uygulanması planlanan anestezi yöntemleri (ör: genel, bölgesel, lokal, sedo- analjezi) hakkında bilgilendirilir ve kendilerinden “ bilgilendirilmiş onam” alınır. Planlanan tarihte 6-8 saatlik bir açlık süresi sonrasında ilgili yerlerde gerekli anestezi yöntemi anestezi doktoru tarafından uygulanır. İşlem öncesi, işlem sırası ve sonrasında sürecin hatırlanmaması, ağrı duyulmaması gibi istekler anestezi doktorunun sorumluluğundadır. Bir girişim esnasında operatör, anestezi doktoru, hemşire ve yardımcı sağlık personelleri bir ekip çalışması ile hastaların sağlıklarına kavuşmasını hedeflemektedir. Bu ekip çalışması içerisinde anestezi doktorlarının en önemli yardımcıları anestezi teknikerleridir.

 Dünyadaki ilk anestezinin 16 Ekim 1846 tarihinde Amerika’da Dr. John Collins Waren tarafından Gilbert Abbott isimli işçiye uygulanmasına istinaden her yıl aynı tarih Dünya Anestezi Günü olarak kutlanmaktadır. 171 yıl önce temelleri atılan modern anestezinin bugünkü uygulayıcıları olan anestezi uzmanlarının en önemli amacı hasta güvenliğidir.

‘Dünya Anestezi Günü’ tüm meslektaşlarımıza, anestezi teknisyen ve teknikerlerimize kutlu olsun.                                                                                                    

Uz. Dr. Pınar KARACA BAYSAL

S.B.Ü. Koşuyolu Yüksek İhtisas E.A.H.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon