Nöbetçi İdari Memurlar
16 Eylül 2022

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm-Birim Adı: Nöbetçi İdari Memurlar
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 5014 kosuyoluaskom@gmail.com
Bölüm Sorumlusu: Serdar TUNÇ

Bölüm Tanıtımı

Nöbetçi İdari Memurlar, 13.01.1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği gereğince normal mesai saati dışında idari işlerin yürütülmesi hususunda gerekli işlemleri yapmak ve yaptırmakla yükümlüdürler. 

Görevler

 1. Hafta içi 16:30 ertesi gün 08.00 olmak üzere 15 saat, hafta sonu 08.00 ertesi gün 08.00 olmak üzere 24 saat görev yapmakla yükümlüdür. Nöbeti boyunca İdari ve Mali İşler müdürünün görevlerini ve Acil Servis İdari Memur görevlerini yürütür. Nöbetini devretmeden görev yerini terk edemez.
 2. Nöbetçi memur defterini alır. Hafta sonu nöbet çıkışına müteakip nöbetçi memur defterine nöbeti esnasında karşılaştığı problemleri günlük olarak yazarak birim amirinin onayına sunar.
 3. Göreve başladığında, İdari ve Mali İşler müdürlüğüne bağlı birimlerdeki nöbetçi personelin görev yerlerine gelip gelmediklerini kontrol eder. Yapılan denetimlerde, tespit edilen sorunları Nöbetçi Şef’e bildirir, Nöbetçi Şef kontrolünde tutanak düzenler.
 4. Acil servis ücretli vezne görevlisinin olmadığı durumlarda vezne görevlisinin işlerini yürütür.
 5. Ölüm vakası olduğunda; cenazenin morga konulması, morgdan cenazenin teslim edilmesi işlemlerine eşlik eder ve gerekli dokümanları doldurarak nöbet bitiminde imza karşılığında morg sorumlusuna teslim eder.
 6. Hastaya ait eşyaların saklanması gerektiği durumlarda; özel eşyalarını teslim alır ve hasta veya hasta yakınına teslim eder.
 7. Birimin işleri ile ilgili kayıtların tutulmasını, dosyalanmasını, saklanmasını ve arşive teslimini sağlar.
 8. Hastane müdürünün kalite yönetim sistemi içinde vereceği görevleri yerine getirir.
 9. Faaliyet alanı ile ilgili bir uygunsuzluk tespit edildiğinde sözlü veya yazılı olarak idari ve Mali İşler Müdür Yardımcısına bildirir.
 10. Yıl içinde hastane tarafından düzenlenen eğitimlere kendisine bildirilen gün ve saatte katılır.
 11. Gerekli durumlarda kilitli birimleri açmak için Nöbetçi Şef gözetiminde ve sorumluluğunda anahtar dolabını açar ve ilgili birimin anahtarını alarak Nöbetçi Şefin gözetimi altında anahtar dolabına bırakır ve tutanağı imzalar.
 12. Hastanede hizmet Şirketleri aracılığıyla hizmet veren personelleri ve yapmış oldukları hizmetleri ilgili talimatlar doğrultusunda kontrol eder ve denetler.
 13. Hastane ile ilgili İdari ve Mali İşler Müdürünün vereceği diğer işleri yapar.