Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
10 Şubat 2022

Bölüm-Birim Adı: Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 5126 kosuyolusosyalhizmet@gmail.com
Bölüm Sorumlusu: Tıbbi Sosyal Hizmet Uzmanı Nurhalime ÇAVUŞ

Bölüm Tanıtımı

     Bakanlığımız sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan ve sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” hazırlanmış ve 16 Şubat 2011 tarih ve 7465 sayılı karar ile yürürlüğe girmiştir.

Yönergede yer alan Tıbbi Sosyal Hizmet kavramı “Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığın korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasını” ifade eder.

Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında günümüzün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak “hasta odaklı sağlık hizmeti” yaklaşımını benimsemiştir.

Sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı, hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin 4 yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.

Görevler

 1. Birimde görev yapan sosyal hizmet uzmanları;
  • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalara,
  • Engelli hastalara,
  • Sağlık güvencesi olmayan hastalara,
  • Yoksul hastalara,
  • Aile içi şiddet mağduru hastalara,
  • İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalara,
  • Mülteci ve sığınmacı hastalara,
  • İnsan ticareti mağduru hastalara,
  • Yaşlı, dul ve yetim hastalara,
  • Kronik hastalara (Organ nakli vb.),
  • Ruh sağlığı bozulmuş hastalara,
  • Alkol ve madde bağımlısı hastalara,
  • Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalara,
  • İl dışından gelen hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalara sosyal hizmet müdahalesi planlar ve uygular.
 2. Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunur.
 3. Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede düşkün ve kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametine nakillerinin koordinasyonunu sağlar. Bu kapsamda mahalli idarelerle koordinasyon sağlar.
 4. Afetlerde, gerekli sosyal hizmet müdahalesi planlar ve uygular.
 5. Belirlenen somut maddelerin dışında hastanın tedavisini olumsuz etkilediği düşünülen tüm sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların çözümü için sosyal hizmet uzmanlarından yardım alınabilir.
 6. Sosyal hizmet biriminde yapılan müdahalelerin rapor ve kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak sosyal hizmet biriminde tutulur.
 7. Başhekimliğe sunmak üzere 6 aylık faaliyet sunumu ve yıllık faaliyet raporu hazırlanır.