Psikososyal Destek Birimi
10 Şubat 2022

Bölüm-Birim Adı: Psikososyal Destek Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 5118 kosuyolupsikososyaldestek@gmail.com
Bölüm Sorumlusu: Psikiyatri Uzm. Dr. Handan NEZE

Bölüm Tanıtımı

      Hastanemizde yatan, erişkin ve pediatrik yaş grubu hastaların hastanede yattıkları süre içinde hastalığa ve hastaneye uyumlarını arttırmak, mevcut ruhsal sıkıntılarının tespiti ve sağaltımı amacıyla psikososyal destek birimi kurulmuştur. Birimde psikiyatri uzman doktoru, psikiyatri hemşiresi, psikologlar ve tıbbi sosyal hizmet uzmanları koordineli olarak çalışmakta olup hastaların gereksinimlerine yönelik hizmet vermektedir. Ayrıca kurumumuzda çalışan personeller birimimizden destek alabilmektedir.

Görevler

 1. Hastanemizde yatarak tedavi olan hastaların fiziksel durumu ile ruhsal durumu arasındaki etkileşimi gözlemlenir ve gerekirse müdahale edilir.
 2. Hasta ve yakınlarının tedaviye psikolojik uyumunun sağlanmasına yardım edilir.
 3. Psikiyatri hemşiresi tarafından hastanemizde yatan hastalar ziyaret edilir. Gerekli görülen veya talep eden hastaların psikiyatri uzmanına, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarına yönlendirilmesi sağlanır.
 4. Çocuk kalp hastalıkları kliniğinde yatan 3 yaş ve üzeri tüm çocukların psikolojik özellikleri değerlendirilir ve yatış sürecinde gerekli psikolojik destek verilir. Psikolog tarafından yapılan değerlendirmede yoğun bakım sürecinde olası zorlukları olabilecek ebeveynler ve çocuklar hakkında yoğun bakımdaki sağlık çalışanları ile iletişim ağı kullanılarak bilgi paylaşımı yapılır ve bu vakaların birim hemşiresi ve psikolog tarafından takip edilmesi sağlanır.
 5. Çocukları yatarak tedavi olan ebeveynlerin kaygı, korku ve üzüntü gibi duygularını ele alarak psikolojik dayanıklılıklarını arttırmaya yönelik görüşmeler yapılır.
 6. Ebeveynlerin süreçle baş etme kapasitelerini düşüren psikolojik zorlukları gözlemlendiğinde birimimizin psikiyatri uzmanına yönlendirilmesi sağlanır.
 7. Ebeveynler taburculuk sonrası için çocuklarına nasıl bir yaklaşım göstermeleri gerektiği konusunda bilgilendirilir.
 8. Kalp ve akciğer nakline aday olan hastaların psikolojik uyumu değerlendirilir.
 9. Hastanemizin kalp ve akciğer nakil servisinde yatan nakil adayı hastalarına ve hasta yakınlarına gerektiğinde psikolojik destek verilir.
 10. Kalp ve akciğer nakil adayları ve nakil olan hastalarda gelişen ruhsal hastalıkların medikal tedavisi ve takibi yapılır.
 11. Psikiyatri hekimi tarafından poliklinik hastaları ve hastane içi konsültasyonları değerlendirir, gerekli tedavi planı uygulanır ve takip edilir.
 12. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitimci olarak görev alınır.
 13. Talep eden personellere psikolojik destek verilir.
 14. Tıbbi sosyal hizmet uzmanları ile koordineli olarak çalışılır.
 15. Başhekimliğe sunmak üzere 6 aylık faaliyet sunumu ve yıllık faaliyet raporu hazırlanır.