Dünya Anestezi Günü
11 Ekim 2019

Anestezi ‘an’ ve ‘estezi’ ( aesthetos) kelimelerinden oluşmuştur. Yunanca bir kelime olup hissizlik, duyusuzluk anlamına gelmektedir.

 Orta çağ döneminde İslam Tıbbı döneme damgasını vurmuş, Razi (854) ve İbn-i Sina (980-1037)  Avrupadaki tıp okullarının temelini oluşturarak bitkisel ilaçlarla hastalara cerrahi işlem için anestezi uygulamışlardır.

 Ülkemizde endotrakeal anestezi uygulamaları 1949’da Burhaneddin Toker ve Sadi Sun tarafından yapılmış olup; 1950’lerden itibaren bu yöntemi İhsan Günalp, Ali Yücel, Cemil Aksoy ve Orhan Bumin Ankara’da kullanmaya başlamışlardır.

 Modern tıp­ta anestezi, hastaya cerrahi girişimin sağlıklı ve konforlu bir şekilde yapılmasını sağlayan duyusuzluk hali olarak tanımlanabilir. Anestezi, hastanın ağrı duyusunu kaldırır ve bilinç kaybını sağlar. Ameliyatın yapılabilmesine olanak sağlamak üzere kasları gevşetir ve hastalarda reflekslerin kaybına neden olur. Ameliyatın gerektirdiği duruma göre bütün bu bileşenlerin hepsi veya bazen birkaçı uygulanarak anestezi çeşitleri sağlanır. Ağrı duyusunun kaldırılması hastanın ameliyat olması için şarttır. Anestezinin en önemli özelliği ise geri dönüşlü olmasıdır.

170 yılı aşkın süredir kendini geliştiren anestezi uygulamalarında bugün geldiğimiz noktada amacımız; sürdürülebilir ve doğa dostu anestezi uygulamalarını geliştirmektir. Bu kapsamda, anestezi hekimleri olarak, teknolojik gelişmelerin ve ilerlemelerin ışığında, hasta güvenliği ve çalışan güvenliği göz önünde bulundurularak ekonomik ve ekolojik anestezi uygulamalarını araştırıyoruz ve uyguluyoruz.

Anestezi, tıp eğitiminin üzerine bu konuda uzmanlık eğitimi almış doktorlar tarafından uygulanır. Uygulanacak anestezi şekli ve dozu, ameliyat çeşidine göre anestezi uzmanı tarafından belirlenir ve hasta onayı alındıktan sonra uygulanır. Anestezinin en iyi şartlarda uygulanabilmesi, devamlılığı ve güvenirliliği için ekip çalışması önemlidir. Bu anlamda anestezi teknisyenleri tüm ameliyat boyunca anestezi doktorlarının en büyük yardımcısıdır.

 Başarılı cerrahi tedavinin en önemli unsuru başarılı bir anestezidir. Çünkü anestezi ağrı duyusunun kaldırılması ve/veya bilinç kaybı oluşturmak dışında solunum ve dolaşım gibi bütün yaşamsal fonksiyonların monitörize ederek denetlenmesi, sürdürülmesi ve gerektiği anda acil müdahaleleri de içinde barındırır.

 Dünyadaki ilk anestezinin 16 Ekim 1846 tarihinde Amerika’da Dr. John Collins Waren tarafından Gilbert Abbott isimli işçiye uygulanmasına istinaden her yıl aynı tarih Dünya Anestezi Günü olarak kutlanmaktadır. 171 yıl önce temelleri atılan modern anestezinin bugünkü uygulayıcıları olan anestezi uzmanlarının en önemli amacı hasta güvenliğidir.

‘Dünya Anestezi Günü’ tüm meslektaşlarımıza, anestezi teknisyen ve teknikerlerimize kutlu olsun

                                                        

Uz. Dr. Pınar KARACA BAYSAL

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı