Yemekhane ve Mutfak Hizmetleri
16 Eylül 2022

Bölüm-Birim Adı: Yemekhane ve Mutfak Hizmetleri
İletişim Bilgileri: (0216)500 15 00- 3004
Bölüm Sorumlusu: Diyetisyen Nevin Saran Sezer

Bölüm Tanıtımı

10.09.1982 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve 13.01.1983 Tarih ve 17927 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ Mutfak ve Beslenme Hizmetleri Madde 89 ‘Kurumlarda; kadrolarında bulunan tüm personel ile yönetmelikler gereği hastanede staj yapan öğrencilere ve hizmet içi eğitime gelen sağlık ve yardımcı sağlık personeline öğle yemeği, bunlardan kurumda yatanlarla bu yönetmeliğin ilgili maddelerindeki hükümlere göre sürekli olarak kurumda kalanlar ve nöbetçilere üç öğün yemek ve vardiya uygulanan kurumlarda vardiyaya kalan personele çalışma sürelerine isabet eden öğünlerde yemek verilir’, Madde 90 ‘Hastaların beslenmeleri normal ve rejim yemeği olmak üzere ikiye ayrılır’

Maddeleri gereğince kurumumuzda çalışan personele, stajyer öğrencilere, hizmet içi eğitim için gelen personele, hasta ve refakatçilerine yönetmelik usul ve esaslarına göre Mutfak ve Yemek Hizmetleri verilir.Görevler


 1. Hastane kadrolarında bulunan tüm personel ile yönetmelikler gereği hastanede staj yapan öğrencilere ve hizmet içi eğitime gelen sağlık ve yardımcı sağlık personeline öğle yemeği verilir.
 2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki hükümlere göre nöbetçi personele üç öğün yemek verilir.
 3. Gece nöbeti tutan personele gece kahvaltısı verilir.
 4. Normal yemek yiyen hasta ve tüm refakatçilere, ilgili yönetmelik esaslarına göre öğle ve akşam yemeği 3'er kap (çeşit) olarak; normal sabah kahvaltısı ise çay ve ekmek hariç 3 çeşit yemek hizmeti verilir.
 5. Normal iaşe edilen bütün hastalardan, tedavi eden tabip tarafından lüzumlu görülenlere ayrıca ara öğün verilir.
 6. Diyet hastalarına diyet sabah kahvaltısı, öğle, akşam yemeği ve ara öğün verilir.
 7. Hastalığa bağlı olarak tabibin diyet isteğine göre diyetisyenin hazırladığı diyet programına uygun öğün ve ara öğün verilir.
 8. Satın alma yolu ile yemekhaneye gelen malzemenin muayene ve kabulü İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinin hazırladığı ‘Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Hazırlama ve Sonrası İşlemleri Teknik Şartnamesi’ esaslarına göre yapılır.
 9. Yiyeceklerin talimat ve prosedürlere uygun olarak güvenli bir şekilde satın alınması ve hijyenik olarak saklanması, hazırlanmasını, pişirilmesi ve servis edilmesini sağlanır ve denetlenir.
 10. Mutfak, yemekhane, yemek dağıtım ve sonrası hizmetlerinin talimat ve prosedürlere uygun olarak temiz ve hijyenik bir şekilde düzenli ve verimli yürütülmesini sağlanır.
 11. Personel, hasta ve refakatçilerin beslenme ve tıbbi gereksinimlerine uygun olarak yeterli, dengeli ve mevsimine uygun menülerin planlaması yapılıp uygulanması sağlanır.
 12. Yemek hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli ilgili araç ve gereçleri ihtiyaca göre saptar ve bunu Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğü ile yazılı belge olarak paylaşılır.
 13. İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Menü Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanan aylık menülerin, menüye uygun hazırlanması sağlanıp uygunluğu denetlenir.
 14. Yemek porsiyon ve gramajlarının Yemek Teknik Şartnameye uygunluğu denetlenir.
 15. Gıdalardan günlük şahit numune alımını ve uygun şartlarda saklanması sağlanır.
 16. Mutfak ve yemek hizmetlerinin Yemek Teknik Şartname uygunluğu aylık Muayene ve Kontrol Komisyonu ile birlikte denetlenir ve kayıtları tutulur.
 17. Mutfak personelinin hizmet içi eğitim programları planlanarak uygulatılır ve takip edilir.
 18. Mutfak ve yemek hizmetlerinin Sağlıkta Kalite Standartları bölüm bazlı belge ve dokümanlarının hazırlanması, güncellenmesi ve eğitimlerinin verilmesi sağlanır.