Ulaşım Hizmetleri
16 Eylül 2022

Bölüm-Birim Adı: Ulaşım Hizmetleri
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00-1046
Bölüm Sorumlusu: Zühti GÜLER

Bölüm Tanıtımı


Karayolu Taşıma Yönetmeliği (11.06.2009 tarihli ve 27255 no’ lu) ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (10.9.1982 tarih ve 8/5319 no’lu ) ile belirlenen hastane ulaştırma hizmetleri amacıyla faaliyette bulunmak.

Görevler

 1. Hastanemizin her türlü ulaştırma faaliyetlerini yapar.
 2. Aracı hizmetin özelliğine göre kullanıp, temiz ve bakımlı tutar.
 3. Araçların sigorta sürelerini ve muayene işlerini takip eder günü gelenleri amirine bildirir.
 4. Kurumdan dışarı çıkışta görev fişi almadan asla aracı otoparktan çıkarmaz.
 5. Araçları her zaman göreve hazır bulundurur.
 6. Görev dönüşlerinde aracı kontrol ederek varsa aksaklıkları amirine yazılı olarak bildirir.
 7. Kurum araçlarının şahsi menfaatler için kullanılmasına izin vermez.
 8. Trafik kurallarına uygun hareket eder.
 9. Araçların benzin-mazot durumlarını takip eder; kullanılan akaryakıt fişleri ile dolumu nu sağlar ve kayıtlarını tutar.
 10. Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun hareket eder. Personel kimlik kartını takar.
 11. Çalışırken iş sağlığı ve iş güvenliği esaslarına uygun tedbirleri alır. Bu konuda aldığı eğitimlere uygun davranır.