Temizlik Hizmetleri
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Temizlik Hizmetleri
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 1231 
Bölüm Sorumlusu: Aysel EVREN


Bölüm Tanıtımı

 Bu birim 13.01.1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği”, ve Sağlık Bakanlığı “Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” gereği, Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite ve destek hizmetlerinin belirlediği standartlarda temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamak için kurulmuştur.

Görevler

 1. Çalıştıkları birimdeki her türlü taşıma, yükleme, boşaltma vs. işlerin uygulanması ve yürütülmesi ile ilgili bağlı olduğu birim yöneticisinin talebini derhal karşılar.
 2. Kılık-kıyafetine dikkat eder ve bu konuda hastane kurallarına uygun davranış sergiler.
 3. Hastane kapalı alanı içinde bulunan tüm birimlerin günlük, haftalık ve aylık periyotlarla temizliğini yapar.
 4. Hastane açık alanın temizliği ve bakımını yapar.
 5. Hastanede yapılan günlük, haftalık, aylık temizlik periyotlarının çizelgelerini düzenli tutup, ay bitiminde sorumlusuna teslim eder.
 6. Hastane içerisinde resimli yaka kartını takar.
 7. Hastane disiplin kurallarına aykırı hareket etmez.
 8. Hastane demirbaş malzemelerine zarar vermeleri halinde, ortaya çıkan zararın kendileri tarafından karşılanacağını bilir.
 9. Temizlikte toz kaldırmayan malzemeleri kullanır.
 10. Temizlik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tedbirlerini alır, almaması halinde doğacak tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını bilir.
 11. Dezenfektan malzemeleri sağlığını olumsuz etkilemeyecek, temizlik malzemelerini de yüzeyleri bozmayacak şekilde kullanır.
 12. Sağlık çalışanlarından hasta tedavisine engel olmayacak şekilde temizlik yapabileceği saatleri öğrenerek, temizlik işlemine başlar.
 13. Temizleyeceği mekânın birim sorumlusundan enfeksiyon risk düzeyine ilişkin bilgi alır ve odaya girerken ilgili birim sorumlusundan izin ister.
 14. Hastanın mahremiyetine özen gösterir.
 15. Temizlik yaptığı alanda oda düzeninin aynı şekilde kalmasına özen gösterir, arıza ve aksaklıklar yönünden kontrol eder, tespiti halinde birim sorumlusuna bilgi verir.
 16. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve tıbbi atık depolarının temizlenmesi, dezenfekte edilmesine ilişkin kuralları bilir. “Atık Yönetimi Prosedürü” ne uygun olarak bu görevini yerine getirir.
 17. Hizmet sırasında bozulan ve arızalanan makineler veya malzemeleri birim sorumlu bildirir.
 18. Temizliği biten bölümlerde elektrik ve suyu açık bırakmaz.
 19. Kullanılan makine ve ekipmanları iş bitiminde temizleyip yerine kaldırır.
 20. Temizlik arabasındaki gerekli bütün malzemelerin bulunup bulunmadığını kontrol eder.
 21. Eksik malzeme varsa, temizliğe başlamadan tamamlar.
 22. Yüzeyi temizliğe uygun hale getirdikten sonra temizliğe başlar.
 23. Yüzeye uygun temizlik malzemesini seçerek temizliğe başlar.
 24. Kirlenmiş olan çarşafların nasıl bir atıkla kirlendiğini tespit eder. Uygun atık poşetine çarşafı koyarak kirli çarşafları uygun yöntem ile alandan uzaklaştırır.
 25. Kullanılmış, kirli olan sürgü-ördeklerin temizliğini yapar, paketler ve temiz olarak dolaba koyar.
 26. Atık cinsine göre uygun kişisel koruyucu önlemleri alır.
 27. Temizlik esnasında, oluşan atıkları gruplandırır ve uygun atık torbalarına atar.
 28. Atık kutuları ile ilgili eksikliklerin tamamlanması için servisin sorumlu hemşiresine bilgi verir.
 29. Atık konteynırını dezenfekte etmek için gerekli işlemleri yapar.
 30. Sağlık çalışanlarından temizlik yapacağı mekândaki hasta / hastalar hakkında bilgi alır.
 31. Çalışırken iş sağlığı ve iş güvenliği esaslarına uygun tedbirleri alır. Bu konuda aldığı eğitimlere uygun davranır.