Santral
16 Eylül 2022

Bölüm-Birim Adı: Santral
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 0
Bölüm Sorumlusu: Elif Süveybe UYAR

Bölüm Tanıtımı

Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda kalite hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamak amaçlı kurulmuş birim.

Görevler

 1. Hastaneye gelen telefonları yönlendirir.
 2. Hastane santralinin otomatik olarak yönlendirmesi dışındaki çağrıların, kısa zamanda doğru yerlere bağlanmasını sağlar.
 3. Hastaneyle ilgili bilgi almak üzere arayan kişilere gerekli bilgilerin aktarılması için yetkililere bağlanmasını sağlar.
 4. Hastanenin yerini öğrenmek isteyen kişilere, hastanenin adresini verir ve hastaneye gelebilecekleri yolu tarif eder.
 5. Personele yönelik telefon bağlama ve dış hat verme işlemlerinde idarenin vermiş olduğu talimatları uygular.
 6. Görev mahallinde bulunan makine ve teçhizatın bakım ve korumasını sağlar, oluşabilecek arıza durumunu önceden amirlerine bilgi verir.
 7. Hastane içinde değişen telefon numaralarını günceller.
 8. Tüm hastane personelinin gerektiğinde ulaşılabilecek telefon numaralarını (cep, ev) bulundurur, değişimlerini günceller.
 9. Kurum ve yapılan çalışmalar ile ilgili tüm bilgilerin gizliliğini, sağlar.
 10. Hastane içinde gerekli anonsların yapılmasını sağlar.
 11. Santrale iletilen acil durum kodlarını vakit kaybetmeden anons eder.
 12. Acil durum kodları ile ilgili kayıtları tutar.
 13. Nöbetini saatinde devir alır ve devreder. Santral ve yayın sistemlerini kontrol eder, çalışır durumda olduklarını temin ederek teslim alır / teslim eder. Nöbet mahallini diğer nöbetçi gelmeden terk edemez. Bu durumda bağlı olduğu amirini haberdar ederek nöbete devam eder.
 14. Nöbeti esnasında karşılaştığı problemleri günlük olarak nöbet defterine işler ve birim amirinin onayına sunar.
 15. Çalışırken iş sağlığı ve iş güvenliği esaslarına uygun tedbirleri alır. Bu konuda aldığı eğitimlere uygun davranır.