Vezne
10 Şubat 2022

Bölüm-Birim Adı: Vezne Birimi
İletişim Bilgileri: 
0216 500 15 00/4002
Bölüm Sorumlusu: 
İlker ÖZTÜRK

Bölüm Tanıtımı

Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlisi ve yetkili memurdur. 

Görevler

  1. Ücretli hasta tahsilatı yapılır.
  2. Ücretli yatan hasta takip ve tahsilatı yapılır.
  3. Kasada bulunan nakit ve kredi kart tahsilatının zaman ve limit aşımı olmadan bankaya tutanakla mail ile bilgilendirip makbuz oluşturulur.
  4. Kasadaki mevcut nakit ve kredi kart tahsilatının zaman ve limit aşımı olmadan muhasebe işlem fişi oluşturmak ve dosyalayıp genel sekreterlik muhasebe birimine teslim edilir.
  5. Acil vezne ve vezne tahsilat evraklarını dosyalanır.
  6. muhasebe yetkilisi mutemet alındı makbuzlarının acil ve vezne de kullanımını takip edip biten makbuzları mal müdürlüğüne birim ücretini yatırarak temin edilir.