TİG/Klinik Kodlama
10 Şubat 2022

Bölüm-Birim Adı: Teşhis İle İlişkili Gruplar Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 1250
Birim Sorumlusu: 
Handan TEMEL

Bölüm Tanıtımı


Ülkemizde hastanelerin geri ödemelerinde kullanılan yeni bir yöntem olan TİG sistemi 2005 yılında HUAP adlı proje ile başlamıştır. TİG sistemiyle eksiksiz, güvenilir ve kaliteli veriye ulaşabilmek ve bu verileri doğru izleme ve değerlendirme amaçlanmıştır.

Görevler
  1. Yatan hastanın taburculuğu tamamlanmasından sonra  hastanın hastaneye geliş sebebi sonrasında aldığı tanı ve bu tanıya eşlik eden diğer tanılar ve sağlık tesisinden aldığı tedavinin  TİG klinik kodlama standartlarına uygun olarak kodlanması.
  2. Klinik kodlama standardına uygun olmayan verilerin standarda uygun olarak düzenlenmesini sağlamak.
  3. Her ay içerisinde ayaktan hasta sayıları İABG (işlem bazlı ayaktan hasta), BBAG (Branş bazlı ayaktan hasta) sayıları sisteme kaydedilmesi.
  4. Her ay dönem sonuçlandırıldıktan sonra o aya ait yapılan işlemlerin kaydının tutulması.