Stok Yönetim
10 Şubat 2022

Bölüm-Birim Adı: Stok Yönetim 
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 1027 - 1026
Bölüm Sorumlusu: İsmail ÜNAL

Bölüm Tanıtımı

Stok: Hastanemizde kullanılan malzemelerin ihtiyaç miktarlarının tespit edilmesi, zaman, kalite açısından en uygun maliyetle tedarik edilmesi, kullanıma verilmesi, depoda kalan miktarların muhafazasının sağlanması ve kayıtlarının tutulmasına  yönelik çalışmaların yapıldığı birimdir.


Görevler

  1. 5018 sayılı kanun ve ilgili yönetmenlik uyarınca Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek (Devir giriş- çıkış, zimmet, taşınır işlem fişi vb.) ve yılsonu işlemleri ile de alakalı evrakları düzenleyerek ilgili kurumlara gönderilir.
  2. Sağlık tesisinin depolarında mevcut malzemelerin dağıtımını ve teslimini sağlamak.
  3. Kritik stok seviyesinin altında olan malzemeleri tespit etmek ve talep oluşturup satın almaya bildirilmeli.
  4. Hastanemizce temin edilen malzemelerin uygun bir şekilde muhafazasını sağlamak.
  5. Dağıtımı yapılmış olan donanımların envanter kayıtlarını tutmak.
  6. Yetkili servislere gönderilen arızalı donanımların takibini yapmak.
  7. Birime gelen ve giden malların sayımını yapmak.
  8. Kişilere verilen mal ve malzemelerin taşınır teslim sicil kaydını yapıp takibini yapmak.
  9. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.