Satınalma
10 Şubat 2022

Bölüm-Birim Adı: Satınalma Birimi 
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 1126 - 1120 - 1121 kosuyolueah.salma@saglik.gov.tr
Bölüm Sorumlusu: Özden ALPER

Bölüm Tanıtımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre ve birimlerden gelen talep formlarına göre hastanenin satın alma hizmetlerinin yürütülmesi sağlanır.  Satın alma hizmetlerinin doğruluk, eşitlik ve gizlilik içeresinde yürütülmesi sağlanır.

Görevler

  1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre ve birimlerden gelen talep formlarına göre hastanenin satın alma hizmetlerinin yürütülmesi sağlanır.
  2. Satın alma hizmetlerinin doğruluk, eşitlik ve gizlilik içeresinde yürütülmesi sağlanır.
  3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelikleri ve tebliğlerin takip edilmesi sağlanır.
  4. Talep formu ekindeki şartnamelerin, standart formların ve belgelerin takip edilmesi sağlanır.
  5. Her türlü satın alma işlemlerini bu şartnameler ve standart formlara uygun olarak yapılması sağlanır.
  6. Mevzuatlarda meydana gelen değişiklikleri zamanında uygulanmaya konması sağlanır.
  7. Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan satın alma ile ilgili genelgeleri takip edilmesi amirlerin talimatlarına göre uygulanmasını sağlanır.