Personel Özlük
19 Haziran 2023

Bölüm-Birim Adı: Personel Özlük
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 1220 - 1221 kosuyolu.ozluk@saglik.gov.tr
Bölüm Sorumlusu: Gül DENİZLİ

Bölüm Sorumlusu
Personellerin işe başlayışlarından ayrılışlarına kadar geçen sürede tüm özlük işlerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Yataklı Tedavi Kurumlar İşletme Yönetmeliği ve Resmi Gazetede Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile ilgili mevzuat çerçevesinde, kalite sistemine uygun olarak yürütülmesi takibi ve özlük dosyasının oluşturulması. 


Görevler

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Memurlar, 4/B Sözleşmeli Personeller, geçici görevle görev yapanlar ve Sürekli İşçilerde dahil olmak üzere tüm personellerin başlayış ve ayrılış işlemlerinin yapılır.
 2. Hastane Bilgi Yönetim Sistemine işe başlayan personel için yeni kayıt açılır. Sistemde eski kaydı varsa mükerrer kayıt olmaması için bilgiler güncellenir.
 3. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi ve Personel Bilgi sistemine de gerekli kayıtlar yapılır.
 4. Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde tescil işlemlerinden 4/C’ye tabi personellerin işe giriş – çıkış bildirgesi ve 4/A sözleşmeli personellerin Sosyal Güvenlik Kurumuna girişleri yapılır.
 5. İzin işlemleri ( yıllık izin, mazeret izni, kongre izni, ölüm izni, babalık izini, refakat izni ) Hastane Bilgi Yönetim Sisteminden izin formu alınarak imza süreci tamamlandıktan sonra Çekirdek Kaynak Bilgi Sistemine işlenerek özlük dosyalarına kaldırılır.
 6. Personelin hastalığı nedeniyle almış olduğu rapor (tek tabip, sağlık kurulu raporu, engelli raporu) Hastane Bilgi Yönetim Sistemin ve Çekirdek Kaynak Bilgi Sistemine işlenir. Makam Onayı alınarak özlük dosyalarına kaldırılır.
 7. Sağlık Bilimleri Üniversitesi kadrosunda olup, hastanemizde görev yapan Eğitim Görevlilerinin yıllık izin, rapor ve şua izinleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi özlük işleri sistemine işlenir.
 8. Hastanemizde göreve başlayan ve ayrılan tüm hekimlerin bilgileri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Karar Destek Sistemine işlenir ve gerekli yazışmaları yapılır.
 9. Mazeret sebebiyle (eş durumu, sağlık durumu, eğitim durumu) ataması yapılan personellerden mazeretinin devam ettiğine dair belgenin her yıl ocak ayında alınarak yazışmaları ve takibi yapılır.
 10. Tayin talep işlemleri (eş durumu, sağlık, mazeret ) yapılır.
 11. Terfi işlemleri yapılır.
 12. Emeklilik işlemleri yapılır.
 13. Askerlik işlemleri yapılır.
 14. Ücretsiz izin işlemleri (Doğum sebebiyle, askerlik, 5 hizmet yılı, eğitim amaçlı ) yapılır.
 15. Uzmanlık öğrencisi Asistan Doktorların, Rotasyon, tez, askerlik tecil işlemleri ve uzmanlık sınav işlemleri yapılır.
 16. Fiili hizmet işlemleri, Asalet işlemleri, soyadı değişikliği, hizmet birleştirme işlemleri, İntibak işlemleri yapılır.
 17. Her yıl 4/B personellerin sözleşme yenileme işlemleri yapılır.
 18. Personellerin kuruma başlayışlarında, 0 ve 5 ile biten yıllarda mal bildirim beyannameleri alınarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.
 19. Disiplin-Hukuk işlemleriyle ilgili alınan ödül ve cezaların bir nüshası özlük dosyalarında muhafaza edilir.
 20. Personeller tarafından özlük birimine ulaştırılan dilekçelere, personellerin talepleri doğrultusunda ivedilikle dikkate alınarak cevap yazıları hazırlanır.
 21.  Personelle ilgili diğer kurum içi ve kurum dışından özlük birimine gelen yazıların gereği yapılarak cevaplanır.
 22. Her ay Temel Sağlık İstatistik Modülü verileri ve diğer istatistikler ilgili birimlere verilir.
 23. Her personel için ayrı bir özlük dosyası oluşturularak tüm evrakların birer nüshaları muhafaza edilir.
 24. Personel listelerine yeni başlayan ve ayrılan personel eklenerek/çıkartılarak listelerin güncellenmesi sağlanır.
 25. Yeni başlayan personellere özlük hakları ile ilgili eğitim verilerek Eğitim Birimine gönderilir.