MHRS Birimi
16 Eylül 2022

Bölüm-Birim Adı: MHRS Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 50 15 00 / 3138-3139
Bölüm Sorumlusu: Büşra GANİMET

Bölüm Tanıtımı

Hastanemiz Merkezi Hekim Randevu Sistemi Birimi, Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi gereğince hekimlerin randevu planlamasını günlük olarak Hastane Bilgi Yönetim Sistemine girilmesini sağlayarak hastanelerde muayene öncesi bekleme süresini ortadan kaldırıp hastane ve poliklinik önlerindeki kalabalıkları azaltarak herkes için daha sakin ve huzurlu bir ortam sağlamaktadır. 

Görevler

  1. Kurumumuzda aktif olarak görevli hekimlerin MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi); uygulamalarının planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması günlük olarak yapılır.
  2. Hekim çalışma cetvellerinin sisteme girilmesi sağlanır.
  3. Hekim çalışma cetvelleri takip edilir.
  4. Hekim çalışma cetvellerinin izin ve görevlendirmeler dikkate alınarak düzenlenmesi sağlanır.
  5. Sağlık Bakanlığı’na gönderilen verilerin doğruluğunun kontrolü sağlanır.

MHRS istatistik verileri, aylık periyotlarla İl Sağlık Müdürlüğü 1Nolu Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ile paylaşılır.