Sağlık Kurulu Birimi
10 Aralık 2020

Bölüm-Birim Adı: Sağlık Kurulu Birimi
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00/5111
Bölüm Sorumlusu: Sevgi SARI

Bölüm Tanıtımı


     05.05.2005 tarih ve 25806 saylı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘’ Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ uyarınca; Hastanemizde yatan ve ayaktan tedavi gören hastaların yetkimizde olan raporlarının düzenlenmesi amacıyla kurulmuştur.

Görevler

  1. Dal Hastanesinin yetkisi olan durum bildirir raporları yazılır.
  2. Kurumların yazılarına istinaden hastanemizde tedavi gören hastaların raporları yazılır.
  3. Sağlık Kurulu doktorları bilgilendirilir.
  4. Hastanın tedavi gördüğü branşa göre kurulu belirlenir.
  5. Kurula hasta atanır.
  6. Hastaların raporlarına göre gerekli tetkik ve hastalık belgeleri alınır.
  7. Hastalardan rapora başvuru dilekçeleri alınır.
  8. Kurumlardan istenen raporlar hazırlandıktan sonra cevap yazıları yazılır.
  9. Poliklinik ve Kat sekreterleri ile koordineli bir şekilde hasta iş ve işlemleri yapılır.