Oryantasyon Eğitimi
01 Ekim 2018

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ataması yapılan, kadro grubu 4B olan KPSS 2018/5 atamaları 55 personelin oryantasyon eğitimleri 18-19 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Asiye GÜLEŞEN’in açılış konuşması ile başlayan   oryantasyon eğitiminde; “Kurum Tanıtımı ve Kültürü,  Yasal Sorumluluklar ve Özlük Hakları, Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri, Kişilerarası İletişim, Hasta Hakları ve Sorumlulukları, Sağlıkta Kalite Standartları, Hasta Güvenliği, İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği, Çalışan Hakları, Hastane Enfeksiyon Kontrol Önlemleri, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi,  Kardiyopulmoner Resusitasyon” konularına değinilmiştir. 

 • IMG_0133.JPG
 • SLİDER.JPG
 • IMG_0150.JPG
 • IMG_0118.jpg
 • IMG_0114.JPG
 • IMG_0104.JPG
 • IMG_0073.JPG
 • IMG_0088.JPG
 • IMG_0080.JPG
 • IMG_0062.JPG
 • IMG_0020.JPG
 • IMG_0026.JPG
 • IMG_0014.JPG
 • IMG_0031.JPG