Doç. Dr. Mürşit DİNÇER "KARACİĞER NAKLİ KİMLERE YAPILIR?"
17 Ocak 2024


"Video İçin Tıklayınız"


KARACİĞER NAKLİ KİMLERE YAPILIR?
(KARACİĞER NAKLİ ENDİKASYONLARI)

Karaciğer nakli, genellikle karaciğer yetmezliği veya karaciğer hastalıkları nedeniyle yaşamı tehdit altında olan kişilere yapılır. Bunlar arasında şunlar yer alabilir:

1. Karaciğer Yetmezliği: Özellikle siroz gibi ilerleyici karaciğer hastalıkları sonucunda karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirememesi durumunda nakil gerekebilir.

2. Karaciğer Kanseri: İleri evre karaciğer kanseri olan hastalarda, kanserli karaciğerin tamamen çıkarılması amacıyla nakil yapılabilir.

3. Genetik Karaciğer Hastalıkları: Doğuştan gelen veya genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bazı karaciğer hastalıkları, nakil gerektirebilir.

4. Alkolik Karaciğer Hastalığı: Kronik alkol kullanımı sonucu oluşan ciddi karaciğer hasarı durumunda nakil yapılabilir.

5. Viral Hepatit: Özellikle kronik hepatit B veya C enfeksiyonlarına bağlı ilerleyen karaciğer hastalıklarında, nakil tedavi seçeneklerinden biri olabilir.

Akut Karaciğer Yetmezliği: Daha önceden bilinen karaciğer hastalığı olmayan bir kişide ani gelişen ve karaciğer fonksiyonlarının tama yakın kaybı ile karakterize acil bir durumdur.

 

En sık sebepleri:

Akut viral hepatitler (hepatit A ve hepatit B virusları)

İlaç zehirlenmeleri

Mantar zehirlenmeleri

Nedeni bilinmeyen viral hastalıklar

Kronik karaciğer yetmezliği (siroz): Çeşitli nedenlerle uzun dönemde karaciğer hasarına maruz kalan kişilerin geri dönüşümsüz karaciğer yetmezliği tablosuna girmesidir. Bu zeminde gelişmiş karaciğer kanseri nedeniyle de karaciğer nakli yapılabilir.

En sık sebepleri:

Kronik hepatit B virüsüdür  (Ülkemizde en sık neden) 

Hepatit C virüsü

Alkol   

Otoimmün hastalıklar (otoimmun hepatit, primer biliyer siroz, primer sklerozan kolanjit)

Wilson hastalığı

Budd-Chiari sendromu

Kriptojenik siroz (nedeni bilinmeyen) olabilir.

Karaciğer nakli, hastanın durumuna ve uygun verici bulunabilme şartlarına bağlı olarak yapılır. Nakil için uygun verici genellikle beyin ölümü gerçekleşmiş ve organlarını bağışlamış kişilerden veya kan grubu uyan hasta yakınlarının karaciğerinin bir kısmı alınarak sağlanır. Organ bağışı konusunda farkındalık yaratma ve organ bağışını teşvik etme, karaciğer nakli gibi hayati öneme sahip operasyonlar için önemli bir rol oynar.