T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Acil Çalışma Prensipleri, Hemodinami ve Kateter Laboratuarı İşleyiş Yönergesi, Kan Takip Formu, Non-invaziv Kardiyak Görüntüleme Laboratuarı İşleyiş YönergesiAcil Çalışma Prensipleri

Hemodinami ve Kateter Laboratuarı 
İşleyiş Yönergesi

Kan Takip Formu

Non-invaziv Kardiyak Görüntüleme 
Laboratuarı İşleyiş Yönergesi