Eforlu EKG
19 Aralık 2022

Bölüm-Birim Adı: Eforlu EKG
İletişim Bilgileri: 0216 500 15 00 / 4062

Bölüm Sorumlusu: Hicran Nejla EMİR


Bölüm Tanıtımı

Kalp stres testi ya da efor testi olarak da bilinen eforlu EKG, yük altında kalbin oluşturduğu elektriksel aktiviteyi anlık olarak elektrokardiyogram üzerine kaydeder. Yürüyüş bandı üzerinde bir protokol doğrultusunda yapılan efor testi sayesinde kalbin baskı altındayken verdiği tepkiler ölçülür. Kalp damar hastalıklarının araştırılmasında başvurulan eforlu EKG, farklı şikâyetlerle hekime başvuran hastanın şikâyetlerinin egzersiz sırasında artıp artmadığının belirlenmesi ve şikâyet oluşması durumunda kalpte ne gibi bir problem oluştuğunun gözlemlenmesi için yapılır. Eforlu EKG işlemi öncesinde hafif yiyecekler yenmesi önerilir. Rahat ve spor kıyafetler giyilmesi de yapılan test sırasında kişinin konforunu artırır. Efor testi başlamadan önce kişi yürüyüş bandı üzerine çıkarılır ve burada cilt yüzeyine elektrotlar bağlanır. Eforlu EKG testi yapılacak kişinin yaşına, cinsiyetine ve kondisyonuna göre egzersiz tipi belirlenir. Hafif tempoda yürüyüş ile başlayan test, hızlı yürüyüş, yokuş çıkma ve koşma gibi egzersizler içerir. Yapılan egzersiz ile birlikte kalp yükünün artırılması hedeflenir. Tüm bu egzersizler boyunca kalp hareketleri, EKG cihazı tarafından kayıt altına alınır. Egzersiz esnasında belirli periyotlarla kan basıncı ölçümü de yapılır. Egzersiz süresince elde edilen veriler uzman hekime gönderilir. Hekim, diğer muayene bulguları ile birlikte eforlu EKG testini değerlendirir. Elde edilen bilgiler ışığında hekim tedaviye başlayabilir ya da ek tetkik isteyebilir. Hastanemiz Efor Birimi 8 adet cihaz ve 7 hemşire ile hizmet vermektedir.

Görevler

 1. Eforlu Ekg testi için hastayı hazırlar,

 2. Erkek hastalarda göğüs tıraşına ihtiyaç varsa hastayı göğüs tıraşına gönderir.

 3. Test öncesi doktor istemine göre istenilen başka tetkikler varsa kontrol eder, öncelikle bu testlerin yapılmasını sağlar.

 4. Hastayı yürüyüş bandına alır.

 5. Hasta bilgilerini (ad-soyad-yaş) programa kayıt yapar.

 6. Hastaya test hakkında bilgi verir.

 7. Test öncesinde tansiyon ölçümü yapar.

 8. Hastanın tansiyonu yüksekse doktora bilgi verir.

 9. Doktor istemine göre test yapılmaz, Efor istemi yapan doktoruna veya acile yönlendirir.

 10. Test sırasında hastanın vital bulgularını takip eder.

 11. Test yapılırken hastada oluşan göğüs ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve vital bulgularda değişiklik olursa testi sonlandırır.

 12. Cihazların çalışır durumda olması için kontrolleri yapar, cihazların arıza durumunda biyomedikal birimine haber verir.

 13. Enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun hareket eder.

 14. Hasta ve çalışan güvenliğini sağlar.

 15. Birimin ve cihazların temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasını sağlar.

 16. Acil arabasının ilaç miat kontrollerini ve sayımını yapar, eksik ilaçları tamamlar.

 17. Defibrilatör kontrolünü yapar,

 18. Birimde kullanılan demirbaş, sarf, tıbbi malzeme vb. sayım ve takibini yapar.